Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Grunt Jíry Matouškové[ho]

f 288a

Ten Jíra Matoušků vejš psaný má grunth s půldruhý čtvrtí roli od dávných leth zaplacenej.

Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových ouřad souchovský prodali [grunt] s půldruhou čtvrtí roli, ze 2 koňmi, z vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím, zůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Matouškovým, Martinovi synu jeho za summu 70 R. Z toho sobě srazil dílu svého 56 R i po zemřelých bratřích jeho, zůstává dopláceti Janovi Lysákovýmu nápadu po n[ebožtíku] Václavovi bratru jeho, kterýž jemu po Markytě manželce jeho náleží 14 R, placením při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Adam Ondřejů, Martin Macků S.R.S.A N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Matoušků za grunt 1 R 15 gr.
Ty sou vydány za dluh Václava Lysákového.
f 288b
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Martin Matoušků za g[runt] 1 R.
Ten zuostává v truhlici sirot[čí].

Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového Martin Matoušků prodal grunt z půldruhej čtvrti roli, z vozem, pluhem a jiným příslušenstvím Václavovi Buchtovýmu za 50 R. Závdanku mu dal 10 R a což zaplaceného týž Martin výš psaný měl, ty jest Václavovi Buchtovi, totiž 28 R 15 gr, za hotových 7 R prodal. A tak tu nic více nemá. A Václav Buchta ostatek 11 R 15 gr na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Lysáka dopláceti zůstává placením po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Lišků a Jan Miklů S.R.S.N.
Leta Páně 1615 za fojta Vaňka Ondrového Václav Buchta položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Lysáka 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Václav Buchta položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Lysáka 1 R
15 gr.
Obrácené k ruce JM Páně.
Letha 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Václav Buchta položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Lysáka 2 R.
Náleží Jeho [Mil]osti Pánu, jsou obráceny k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
Leta 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Václav Buchta položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Lysáka 2 R.
Jsou obrácené k ruce JM Páně.

Pusté

Letha 1629 za fojta Jana Vaňkového prodán jest ten grunth požár ut s[upr]a s půldruhú čtvrtí roli Jírovi Kancovi za summu 30 R bez závdanku, platiti jej má do pěti leth po 1 R
f 289a
a po vyjití těch 5 leth po 2 R každoročně až do té summy vyplnění. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jíra Tomčala a Mikuláš Horňák S.R.S.a N.

Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Jíra Kanec zemřel a jeho syn Jan Kanec ujal zase tej půldruhé čtvrti roli v summě za
30 R, placení po 1 R. Od[evzdán]. Rukojmě Jíra Tomčala a Gabriš Horňák SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jíry Rajnocha položil Jan Kanec peněz ročních 1 R.
Náleží do důchodův JHM.
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Jan Kanec položil peněz ročních 1 R.
Takové náleží do důchod[ů] J.H.M.