Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Grunt Martina Miklového

f 336a

Letha 1590 vejš psaný Martin koupil grunth s půl lánem roli podle zápisu kněh starejch sirotčích v listu 33 za 75 R.
Místo závdanku díl svůj 38 R 15 gr sobě srazil a ostatek, což na témž gruntě dopláceti měl, to jest všecko skoupil.
A tak ten svůj [grunt] má zouplna zaplacený.

Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska prodán grunt s půl lánem roli obsetým, s 5 koňmi, s vozem, pluhem, bránou a jiným k tomu přísluš[enstvím], i s 5 krávami Kateřině, pozůstalé vdově po n[ebožtíku] Martinovi Miklovém, za summu 150 R. Z toho sobě srazila dílu svého 25 R 24 gr a tak zůstává ještě dopláceti 124 R 6 gr, placením od letha 1602 po 4 R.
f 336b
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Matoušů, Matěj Čahrňa S.R.S.A N.
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska Jan Buchtových položil na místě Kateřiny ut s[upr]a ženy své za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Miklového 2 R.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Jan Buchtových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Miklového 4 R.
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Jan Buchtových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Miklového 4 R.
Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových puštěn ten grunt od pana ouředníka na placení po 3 R.
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Jan Buchtových za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Miklových 1 ½ R.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Jan Buchtových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Miklových peněz 8 R.
Leta Páně 1615 za fojta Vaňka Ondrového Jan Buchtových položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Miklového 3 R.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Jan Buchta položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Miklového
2 R.
Letha Páně 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Václav Sršků z Dolní Němčí, manžel Kateřiny, dcery n[ebožtíka] Martina Miklového, maje spravedlnosti po tejž Kateřině manželce své
92 R 3 gr dílu nedobraného, ty jest prodal Janovi Buchtovi a dal jemu za ně Jan Buchta klisnu a krávu. A tak se jemu za tuto za zaplacený vypisují.
Leta 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Jan Buchta položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Miklového 3 R.
f 337a
Letha 1626 za fojta Mikuláše Zálešáka prodal Šimon n[ebožtíka] Martina Miklového grunth svůj zaplacený s půl lánem roli a jiným k tomu příslušenstvím Janovi Bukovskému za summu 40 R. Závdanku mu dal při odevzdávce 4 R, platiti má ročně po 1 R 15 gr do vyjití tej summy. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě za placení, povinností panských i obecních odbejvání Martin Vidláků, Jan Vaňků, oba z Souchova S.R.S.a neroz[dílnou].

Letha 1629 za fojta Jana Vaňkového prodán jest ten grunth s půl lánem roli Jírovi Svinarčíkovi bez závdanku za summu
36 R, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jíra Slezák a Jíra Hudec Horňák S.R.S.a N.
Letha 1631 za fojta Jana Vaňkového Jíra Martina Miklového majíc na gr[untu] ut s[upra nápad po Janovi Buchtovi, takové všecky peníze prodal jest Jírovi Svinarčíkovi, držiteli grunthu toho, za summu hotových peněz 2 R a čtvero střížek a jednu kozličku, kteréž od něho přijal. A tak Jíra Miklů na tom gr[untu] nic víceji nemá.
A tak má Jíra Svinarčík ten grundt docela a zouplna zaplacený.