Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Grunt Václava Očesala

f 193a

Letha [15]93 v neděli po památce Všech svatých Václav vejš psaný koupil podsedek podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 35 za 12 R.
Závdanku dal 1 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává po 1 R Ance, manželce neb[ožtíka] Jíry Hrubého 11 R.
Rukojmě za opravu a placení gruntu Vávra Očesal a Jíra Miklásků R.S.N.

Letha [15]94 položil Václav Očesalů za grunth peněz purgkrechtních 1 R.
Ten jest do truhlice vložen.
Letha [15]95 přijato od rukojmí místo Václava Očesala 1 R.
f 193b
Letha [15]96 položil Václav Očesalů 1 R.
Leta [15]97 položil Mach Žišků na místě Václava Očesala
1 R.
Leta [15]98 položil Mach Žišků za grunt Ance n[ebožtíka] Jíry Hrubého 1 R.
Ten jest dán do truhlice.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurče položil Mach Žišků za grunt Ance n[ebožtíka] Jíry Hrubého 1 R.
Letha 1600 za fojta Martina Miklového položil Mach Žišků za grunt Ance n[ebožtíka] Jíry Hrubého 1 R.
Ten jest dán do truhlice, i lonský.

Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska fojt a starší prodali půl podsedka s kopanicí Janovi Adamovému za summu 30 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikluláš Záleštin, Jakub Čahrňů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Hrubého předních peněz 4 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Žišky 26 R.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Adamů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hrubého 1 R.
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska položil Jan Adamů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hrubého 15 gr.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Jan Adamů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hrubého 1 R.
f 194a
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Jan Adamů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hrubého 1 R.

Letha 1607 za fojta Václava Ondrového Jan Adamů prodal půl podsedka svého s kopanicí Bartkovi Slezákovi za 30 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě Šimek Zmeškalů, Macek Lelinský R.S.N.
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Bartek Slezák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hrubého 1 R.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurčového Bartek Slezák prodal půl podsedka z kopanicí za summu 34 R Jírovi Jírovi Máčalkovi. Závdanku jemu dal 6 R, ostatek platiti má od letha 1610 po
1 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Vaněk Ondrů, Jan Staňků S.R.S.N.
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Jíra Máčalků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Žišky 15 gr.

Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového Jíra Máčalků prodal půl podsedka Tomkovi Horňákovi za 49 R. Závdanku dal 12 R, ostatek platiti má po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti Jíra Škraba, Mikuláš Zdeňků S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Tomek Horňák za půl podsedka peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Žišky 1 R 15 gr.
f 194b
Letha 1615 za fojta Vaňka Ondrového Tomek Horňák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Žišky 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Tomek Horňák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Žižky 1 R.
Letha Páně 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Tomek Horňák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Žižky 1 R.
Leta Páně 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Tomek Horňák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Žižky 1 R.

Letha 1626 za fojta Mikuláše Zálešáka prodal půl podsedka i s kopanicí Jura Horňák Jurovi Tomčalovi z Žiliní za summu
49 R. Závdanku mu dal při odevzdávce 12 R, platiti má každoročně po 1 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, povinností panských i obecních odbejvání Vaněk Ondrů a Jan Vaňků SRS a Neroz[dílnou].
Letha 1630 za fojta Jana Ondrového Tomek Horňák cožkoliv na tom gruntě ut s[upr]a zaplaceného měl, to jest všecko Jírovi Tomčalovi dobrovolně pustil a daroval. A tak Tomek Horňák na tom gr[untu] nic víceji nemá. Actum ut s[upr]a.
Letha 1636 za fojta Jana Vaňkového Jíra Tomčalů položil za grunt do důchodův strážnicskejch 1 R.
f 195a
Letha Páně 1637 za fojta Václava Macháčkového Jíra Tomčala položil za grunt do důchodův strážnicskejch 1 R.
Letha 1640 za fojta V[áclava] Macháčky položil Jíra Tomčala do důchodů JHMti 15 gr.
Letha 1646 za fojta Jíry Tomčalů položil do důchodů JHM
1 R.

Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha položil Jiřík Tomčala peněz ročních do důchodův JHM 1 R.
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Jiřík Tomčala položil peněz ročních do důchodův J.H.M. 1 R.