Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Grunt Jíry Jurce

f 401a

Ten Jíra vejš psaný má grunth z půl lánem roli od nebož[tíka] Jana Peškového koupenej za 150 R.
Na kterejž j[es]t do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 83 R 17 ½ gr a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích sirotkům nebožt[íka] Jana Pešky, totiž Mikolášovi, Jírovi, Mackovi, Václavovi a Zuzaně 66 R
12 ½ gr. Ty jim pokládati má po 5 R.

Letha [15]94 položil Jíra Jurec peněz purgkrechtních 5 R.
Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Jíra Jurců peněz purgkrecht[ních] za grunth 5 R.
Letha [15]96 položil Jíra Jurců za grunth svůj 5 R.
f 401b
Leta [15]97 položil Jíra Jurců za grunt svůj 5 R.
Leta [15]98 položil Jíra Jurců za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pešky 5 R.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurce položil týž Jíra Jurců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pešky 5 R.
Letha 1600 za fojta Martina Miklového položil Jíra Jurců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pešky 5 R.
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Jíra Jurců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pešky 3 R.
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska položil Jíra Jurců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pešky 3 R.
A od Anky Peškové z Radějova nápadu po Zuzaně, zemřelé sestře její, Jíra Jurec skoupil 6 R 12 ½ gr za hotové 2 R. A tak nebude povinen platiti nežli po 4 R od leta 1603.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Jíra Jurec za grunt
4 R 15 gr na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peškového.

Letha 1604 za fojta Jíry Žáka prodán grunth s půl lánem roli, zůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Jurcovi, Mikulášovi synu jeho se 4 koňmi, se 2 vozy, s pluhem, bránou za summu 150 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R.
f 402a
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mathouš Čahrňů, Václav Janů, Jíra Miklásků, Adam Ondřejů S.R.S.N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peškového předních peněz 14 R 15 gr, placením po 5 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Jurce posledních peněz 135 R 15 gr, placením po 5 R když se na s[irotky] Jana Peškového zaplatí.
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Mikuláš Jurců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peškového 5 R.

A srazil sobě dílu svého, což jemu po otci jeho přišlo 45 R 5 gr.
Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových puštěn od pana ouředníka tento g[runt] na placení po 3 R.
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Mikuláš Jurců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peškového 2 R.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurcového položil týž Mikuláš za grunt za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peškového 2 R.
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Mikuláš Jurců za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peškového 2 R.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Mikuláš Jurců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peškového peněz ostatních summy 3 R 15 gr.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového jakož na tomto gruntě náleželo Maruši, sirotku n[ebožtíka] Jurcového Jíry dílu otcovského summy 45 R 5 gr, takové peníze jest prodala Mikulášovi Jurcovi, držiteli gruntu toho, za 12 R, za což jí klisnu v penězích dal. A tak tu nic více nemá.
f 402b
Z toho gruntu Mikuláš Jurců dopláceti ještě zůstává od letha 1615 Lukášovi Sládkovi, manželu Anny, dcery n[ebožtíka] Jíry Jurce, sumy 45 R 5 gr, placením po 2 R až do vyplnění tej summy.
Leta 1615 za fojta Vaňka Ondrového Mikuláš Jurců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Jurcova 2 R.
Ty přijal Lukáš Sládek.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Jurců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jurcova Jíry 2 R.
Letha Páně 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Jurců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Jurcova 2 R.
Letha 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Jurců položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Jurcova 2 R.
Ty sou vydané Lukášovi Sládkovi po manželce.

Pusté

Letha 1631 za fojta Jana Vaňkového týž fojt a starší prodali ten požár s půl lánem roli Janovi Hanákovi za summu
60 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vávra Vrbecský a Tomáš Horňák S.R.S.a N.
Letha 1645 za fojta Valenty Tkadlcového Jan Hanáků položil Janovi Kovářovému 1 R.

f 403a
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Jan Hanáků položil, kteréž přijal Jan Kovářův 1 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha položil Jan Hanáků peněz ročních 1 R.
Ty přijal Jan Kovářův.
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Jan Hanáků položil peněz ročních Janovi Kovářovému 1 R.
Totiž za rok 1647.