Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Grunt Martina Slováka

f 225a

Ten Martin vejš psaný koupil podsedek podle vrubuov od Jakuba Čahrňového za 32 R.
Na kterejž vyplnil do letha [15]93 16 R a ještě dopláceti zůstává Jakubovi Čahrňovýmu vejš psanému od letha [15]94 při Vánocích 16 R. Ty má pokládati po 2 R.
Rukojmě za opravu a placení gruntu Jíra Zmeškal, Jíra Matoušků R.S.N.

Letha [15]94 položil Martin Slovák Jakubovi Čahrňovému peněz ročních za grunth 2 R.
Letha [15]95 položil Martin Slovák za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 R.
Ty sou vydány Jakubovi Čavrňovi.
f 225b
Letha [15]96 [položil] Martin Slovák Jakubovi Čavrňovi 2 R.
Leta [15]97 Martin Slovák položil za grunt svůj Jakubovi Čavrňovi 2 R.
Leta 1598 položil Martin Slovák za grunt svůj Jakuobovi Čavrňovi 2 R.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurče položil Martin Slovák za grunt Jakubovi Čavrňovi 2 R.
Letha 1600 za fojta Martina Miklového položil Martin Slovák za grunt Jakubovi Čavrňovi 2 R.
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Martin Slovák za grunt Jakubovi Čavrňovi ost[atní] 2 R.
A tak má grunt zaplacenej.

Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska Martin Slovák prodal g[runt] Janovi Hanáčkovi za summu 40 R. Závdanku jemu dal 9 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mathouš Čahrňů, Václav Machových S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Hanáček za g[runt] Martinovi Slovákovi 1 R.
Ten jest dán do míšených peněz sirotčích.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Jan Hanáček za grunt 2 R.
Ty přijala Anna, manželka n[ebožtíka] Martina Slováka.
f 226a
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Jan Hanáček za g[runt] 2 R.
Ty přijala Anna, manželka n[ebožtíka] Martina Slováka.

Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových ouřad souchovský prodali podsedek ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožtíku] Janovi Hanáčkovi, Adamovi Zimovýmu zeti jeho za summu 40 R. Z toho sobě srazil dílu po Kateřině manželce své, dceři téhož Jana

Hanáčka 7 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Zdeňků, Mach Vidláků S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Anně, manželce n[ebožtíka] Martina Slováka, předních peněz 26 R.
Martinovi Hanáčkovi na Lhotky posledních peněz 7 R.
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Adam Zimů za gru[nt] 1 R.
Ten jest dán do truhlice sirotčí.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurčového položil Adama Zimů za g[runt] nápad[níkům] n[ebožky] Anny Slováčky 1 R.
Dán do truhlice sirotčí.
f 226b
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Adam Zimů za grunt nápadníkům n[ebožky] Anny Slováčky summy, totiž 4 R.
Ty jsou dány Mikulášovi, synu Anny výš psané.
Leta 1615 za fojta Vaňka Ondrového Adam Zimů položil za grunt Mikulášovi, synu Anninému 2 R.
Ty sou témuž Mikulášovi vydány.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Adam Zimů položil za grunt Mikulášovi, synu Anninému 2 R.
Letha 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Adam Zimů položil za grunt Mikulášovi, synu Anninému 2 R.
Letha 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Adam Zimů položil za gr[unt] Mikulášovi, synu Anninému 2 R.

Pusté

Letha 1626 fojt Mikuláš Zálešák z ouřadem prodali podsedek celý i s kopanicemi Adama Zimy (protože zběhl a dluhy po něm zůstaly, aby je zaplatiti mohli) Gabrišovi Horňákovi za summu 40 R. Závdanku dal 1 ½ R, placením ročně po 1 R do vyplnění tej summy.
Rukojmě za placení a odbejvání povinností panských i obecních Jura Tomčala a Vavřinec Slezáků S.R.S.a Nerozdílnou.

Letha 1628 za fojta Mikuláše Zálešáka prodán jest ten podsedek Ferencovi Horňákovi za summu tu, což na něm dopláceti, platiti má jej po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbejvání povinností panských i obecních Tomek Horňák, Jíra Tomčala S.R.S.a N.
f 227a
Letha 1630 za fojta Jana Ondrového Ferenc Horňák z toho podsedku ušel pryč a ten podsedek fojt a starší prodali zase Gabrišovi Horňákovi za tu summu, jakž jej předešle byl ukoupil, platiti jej má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Liška a Jan Juroňských S.R.S.a N.

Letha 1637 za fojta Václava Macháčkového Gabriš Horňák položil za grunt 1 R.
Ty jsou přijaty do důchodův strážnicskejch.
Letha 1640 za fojta Jana Vaňkového Gabriš Horňák [položil] do důchodů JHMti 1 R.

Letha 1645 za fojta Valenty Tkadlcového Gabriš Horňák prodal ten podsedek Janovi Ondrových za summu 40 R. Za opravu a vystavení gr[untu] mu dal 12 R, summu vejš psanú platiti má po 1 R a což Gabriš na něm vyplaceného jměl, to jest jemu pustil. Od[evzdán].
Rukoj[mě] Jura Rejnoch a Jakub Kanec SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Jan Ondrových položil a zůstává za úřadem 1 R.
f 227b
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha položil Jan Ondrových peněz ročních obci souchovské 1 R.
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Jan Ondrových položil peněz ročních obci souchovské 1 R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Ondry prodán jest týž podsedek Janovi Zámečníkovi za summu 40 R bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Adam Kanec, Jan Bača SRSN.