Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Grunt Šťastnýho Miklošových

f 145a

Letha 1590 vejš psaný Šťastný koupil podle vrubuov grunth z půl lánem roli od Vaňka Čahrňového za 110 R.
Na kderejž jest vyplnil do letha [15]93, tak jakž s téhož vrubu zřezáno bylo 24 R a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 4 R – 86 R.
Ta summa všecka náleží Vaňkovi Čahrňovému.
Rukojmě a opravu a placení gruntu Jakub Čahrňových a Mach Valových R.S.N.
f 145b
Letha 1594 prodal Šťastnej Miklošových grunth s půl lánem roli a jiným příslušenstvím Mikulášovi Záleščinému za summu 110 R bez závdanku, platiti má od leta [15]94 při Vánocích po 4 R.
Ta summa všecka náleží osobám těmto:
Item Vaňkovi Čahrňovi předních peněz 86 R.
Ostatních Šťastnému Lačných 24 R.
Rukojmě Jan Vašků, Jan Machů, Jíra Chládků, Jíra Miklásků R.S.N.
Letha [15]94 položil Mikuláš Záleščin 4 R.
Ty přijal Vaněk Čahrňů.
Letha [15]95 položil Mikoláš Zálezčin za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Ty sou dány Vaňkovi Čahrňovi.
Letha [15]96 položil Mikoláš Zálezčin za grunth Vaňkovi Čahrňovi 4 R.
Leta [15]97 položil Mikoláš Zálezčin za grunt svůj Vaňkovi Čahrňovi 4 R.
Leta [15]98 položil Mikuláš Zálezčin za grunt svůj ročních peněz Vaňkovi Čahrňovi 4 R.
f 146a
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurce položil Mikuláš Zálezčin za grunt Vaňkovi Čahrňovi do Boršic 4 R.
Jakož náleželo Šťastnému Miklových na tomto gruntě 24 R, takové peníze prodal Mikulášovi Zálezčinému za hotových peněz 6 R. A tak ten Šťastný Miklů tu nic nemá.
Letha 1600 za fojta Martina Miklového položil Mikuláš Záleštin za grunt Vaňkovi Čahrňovi do Boršic 4 R.
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Mikuláš Záleštin za grunt Vaňkovi Čahrňovi do Boršic 4 R.
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska položil Mikuláš Záleštin za g[runt] Vaňkovi Čahrňovi do Boršic 4 R.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Mikuláš Záleštin za grunt Vaňkovi Čahrňovi do Boršic 4 R.
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Mikuláš Záleštin za g[runt] Vaňkovi Čahrňovi do Boršic 4 R.
Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových puštěn od pana ouředníka Mikulášovi Záleštinému tento grunt na placení po
3 R.

f 146b
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Mikuláš Záleštin za g[runt] Vaňkovi Čahrňovi do Boršic 3 R.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurčového položil Mikuláš Záleštin za grunt Vaňkovi Čahrňovi do Boršic 3 R.
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Mikuláš Záleštin za g[runt] Vaňkovi Čahrňovi do Boršic 3 R.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového jakož ještě Mikuláš Záleštin za tento grunt Vaňkovi Čahrňovi do Boršic po letech dopláceti zůstával summy 33 R, takové peníze jest od téhož Vaňka Čahrňového za hotových 6 R 15 gr skoupil.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1630 za fojta Jana Ondrového po smrti Mikuláše Záleštiného fojt a starší prodali ten grunth s půl lánem roli, ze třemi koňmi, jedním hříbětem, s vozem kovaným, bránou, železy oracími, též s půl achtelem vinohradu v Novej hoře na Lipovsku Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Mikuláše Záleštiného, za summu 128 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Vaňků a Jan Liška S.R.S.a N.
f 147a
Letha 1637 za fojta Václava Macháčkového Jan Mikoláše Zálešáka položil za grunt a ty přijala Kateřina Lejzová 1 R.
Leta 1638 za fojta Jana Vaňkového Jan Zálešák položil za grunt Kateřině Lejzovej 15 gr.
Letha 1640 za fojta Jana Vaňkového Jan Zálešák položil za gr[unt] svůj Kateřině Lejzovej 1 R.
Letha 1645 za fojta Valenty Tkadlcových Jan Zálešák za gr[unt] svůj Kateřině Lejzové položil 1 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Jan Zálešák položil a zůstává za úřadem 1 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Jan Zálešák položil peněz ročních 1 R.
Ty přijala Kateřina Lejzová.
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Jan Zálešák položil peněz ročních 1 R.
Ty přijala Kateřina Lejzová.