Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Grunt Vávry Očesala

f 241a

Ten Vávra vejš psaný koupil podsedek podle vrubu od Šťastnýho Miklošového za 40 R.
Na kderejž jest vyplnil do letha [15]93 i s těmi 2 R, které jemu Jura Zmeškal, majíc je na tom gruntě zaplacené, pustil 14 R.
A ještě dopláceti zůstává Šťastnému vejš psanýmu 26 R. Ty jemu od letha [15]94 pokládati má při Vánocích po 2 R.
Rukojmě za opravu a placení gruntu Jakub Čahrňů, Jíra Jurec R.S.N.

Letha [15]95 položil Vávra Očesalů za grunt Šťastnému Miklošových 2 R.
f 241b
Letha [15]94 položil Vávra Očesalů peněz purgkrechtních Šťastnému napřed psanému 2 R.
Letha [15]96 položil Vávra Očesalů za grunth Šťastnýmu Miklošových 2 R.
Leta [15]97 položil Vávra Očesalů Šťastnýmu Miklošových za grunt svůj 2 R.
Leta [15]98 položil Vávra Očesalů Šťastnýmu Miklošových za grunt svůj 2 R.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurce položil Vávra Očesalů Šťastnýmu Miklošových 2 R.
Letha 1600 za fojta Martina Miklového Šťastný Miklošových prodal na tomto gruntě, což jemu náleželo, Vávrovi Očesalovi summy 14 R za hotových 3 R 15 gr. A tak ten Štastný na tom gruntě nic ne[má].

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Vávra Očesal prodal podsedek z rolí, což k tomu náleží, Šimkovi Zmeškalovi za
66 R. Závdanku jemu dal 20 R, ostatek platiti má od letha 1601 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Ondrů, Matouš Čabrňových S.R.S.A N.
f 241a
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Šimek Zmeškal za grunt Vávrovi Očesalovi 2 R.
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska Vávra Očesal prodal, což na tomto gruntě měl, šimkovi Zmeškalovi summy 44 R za hotových 10 R.
A tak má grunt zouplna zaplacený.

Letha Páně 1623 za fojta Mikuláše Zálešáka po smrti Šimka Zmeškala prodán jest grunt tento Jurovi, synu Mikuláše Zálešáka, za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Charvát a Martin Staňků S.R.S.a N.

Letha 1628 za fojta Mikuláše Zálešáka Marek Ondrů jakož byl podle gruntu ut s[upr]a vystavěl vnově půl podsedku, takového půl podsedku i s tím, což k němu přináleží, Matějovi Ševcovi prodal prodal za 25 R. Závdanku dal při odevzdávce 10 R, ostatek summy platiti má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a odbývání povinností panských i obecních Jíra Slezák a Jíra Svinarčík S.R.S.a N.
f 242b
Letha 1635 za fojta Jana Staňkového Kateřina Lejzová za grunt položila 1 R.
Ty jsou připadly na vrchnost po sirotcích zběhlých.
Stal se v tom omyl, jeden sirotek sám se nachází, který se má na Suchov dostaviti, učí se řemeslu kovářskému v Senici. A tak ty peníze zůstávají za ouřadem.
Letha 1637 za fojta Václava Macháčkového Kateřina Lejzová položila za grunt na téhož sirotka ut s[upr]a 1 R.
Ty zůstávají za ouřadem.
Letha 1640 za fojta Jana Vaňkového Kateřina Lejzová položila, ty přijal Jan Zmeškal 1 R.
A tak má Matěj Ševcových na tom půl podsedku ještě nápadníkům n[ebožtíka] Šimka Zmeškala 15 R doplatiti.
Letha 1640 za fojta Jana Vaňkového položil Matěj Švec nápadníkům n[ebožtíka] Šimka Zmeškala 1 R.
f 243a
Letha 1641 za fojta Adama Tomaníka Jan Bača koupil grunt po Matějovi Ševcovi za asummu 16 R, placení komu náleží po 1 R. Matěj Švec na tom gruntě nic nemá. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti Gabriš Horňák, Vavek Vrbecký S.R.S.A N.
Letha 1645 za fojta Valenty Tkatlcových Kateřina Lejzová položil[a] za gr[unt] svůj peněz ročních nápadníkům n[ebožtíka] Šimka Zmeškala 1 R.
Letha a za fojta ut s[upr]a Jan Bača položil peněz ročních nápadníku vejš psanému 2 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Kateřina Lejzová položila 1 R.
Item Jan Bača položil 1 R.
Ty peníze přijali nápadníci n[ebožtíka] Šimka Zmeškala.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha položila Kateřina Lejzová 1 R.
Item Jan Bača položil 1 R.
Ty přijali nápadníci n[ebožtíka] Šimka Zálešáka.
f 243b
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Kateřina Lejzová položila peněz ročních 1 R.
Item Jan Bača položil 1 R.
Ty přijali nápadníci n[ebožtíka] Šimka Zálešáka.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Kamenického Kateřina Lejzová zemřela, po ní zůstala cera Kateřina, tú jest sobě Mikuláš Lipů za manželku pojal a podle toho ten podsedek svrchu psanej zdědil. A co tak na něm dopláceti jest, to bude povinen každoročně po 1 R komu náležeti bude dopláceti. Odevzdán za volné [a] svobodné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Kamenický a Adam Kanců SRSN.
f 248a
Letha 1640 za fojta Jana Vaňkového ujal Jan Zmeškal zvrchu psaného půl podsedka za summu 13 R, placením ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti všelijaké panské a obecní Jan Hanák a Jíra Miklových SRSaN.
A tak má týž Jan Zmeškal takový půl podsedku zouplna a docela zaplacený, však na ten spůsob, aby Kateřině Lejzový do její smrti ve dvouch polích U kříže a Za humny užívati mohla jeden záhon, po zemřetí jejího pak aby takový roli zase na Jana Zmeškala bez všelijaký překášky připadla.