Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Grunt Staňka Matouškového

f 273a

Ten Staněk vejš psaný má grunth s půl lánem roli od dávního času zaplacenej.

Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových ouřad souchovský prdali grunt ut s[upra z půldruhou čtvrtí roli, ze 2 koňmi, vozem, pluhem, bránou a jiným příslušenstvím, zůstalý po neb[ožtíku] Staňkovi Matouškovém, Martinovi Vidlákovi za summu 70 R. Z toho sobě srazil dílu po Anně manželce své, dceři téhož Staňka Matouškového, 14 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Šimek Zmeškalů, Mikuláš Zdeňků S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Janovi Matouškovýmu 14 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Matouškovýho 42 R.
f 273b
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Martin Vidláků za g[runt] Janovi Matuškovému 2 R.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurčového položil Martin Vidláků za g[runt] Janovi Matuškovému 2 R.
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Martin Vidláků za gr[unt] Janovi Matouškovému 2 R.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Martin Vidláků za grunt peněz 6 R.
Ty přijal Jan Mathoušků na díl svůj.
Leta Páně 1615 za fojta Vaňka Ondrového Martin Vidláků položil za grunt peněz 2 R.
Ty přijal Jan Matoušků na díl svůj.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Martin Vidláků položil za grunt svůj peněz 2 R.
Letha 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Martin Vidláků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Matouškového 2 R.
Letha 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Martin Vidláků položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Staňka Matouškové[ho] 2 R.

Leta Páně 1648 za fojta Jíry Rejnocha, za téhož fojta a ouřadu tak jakož se v registřích purgkrechtních vynalezlo,
f 274a
že ten napřed psaný grunt byl prodán na Jana Vidláka a poněvadž ještě tenž grunt doplacený nejni, a z summy tej, totiž 70 R, nápadníkům níže psaným področně a předních peněz platiti přijde ještě 36 R, takový krunt ze 2 koňmi, vozem, pluhem, bránami, z polovičním zimním osetím témuž Janovi Vidlákovi se prodává v tejž summě těch 70 R. Těch 36 R přijde na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Matoušového, ostatních pak
34 R, které posledně jíti mají, na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Vidláka přináležejí a se ročně po 2 R platiti mají.

Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Mikuláš Tomčala, Martin Tomanů, Macek Koroš, Tomek Horňák SRSAN. A přitom
f 274b
poněvadž ten Jan Vidláků již přez dvě leta na tomž gruntě zůstává a po ten čas žádných ročních peněz nekladl, tehdy na místě závdanku, že žádného nedal, má na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Vidlákového 4 R položiti, takové pak peníze ouřad zvyupomínati a je tomu s[irotku] odvésti mají.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Kamenického týž fojt z ouřadem prodali grundt z půldruhou štvrtí roli po Janovi Vidlákovi, který z toho gruntu pryč zešel, za summu 20 R bez závdanku Martinovi Hrubému. Z tej summy má se platiti s[irotku] n[ebožtíka] Martina Vidláka po 1 R. Odevzdán za volné [a] svobodné.
Rukojmí za povinnosti panské i obecní Tomek Horňák, Adam Kanců SRSN.