Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Grunt Vaňka Machové[ho]

f 65a

Ten vejš psaný Vaněk má grunth svůj z půl lánem roli od nebož[tíka] otce svého koupenej, kterejž již zaplacenej má.

Leta [15]97 Vaněk Machův ten umřel, grunt po něm zůstalý j[es]t prodán z půl lánem roli, s osetím i jiným vším k tomu gruntu příslušenstvím za summu 130 R Václavovi Pohunkovi.
Místo závdanku srazil době díl po manželce své, což na díl její z toho gruntu přišlo 21 R 20 gr a tak ještě doplátceti zůstává od leta [15]98 108 R 10 gr. Ty pokládati má po 4 R na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Machového.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Miklásků, Jan Vaškův, Jiřík Dyák, Matouš Čahrnů S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Václav Pohunek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Machového 4 R.
f 65b
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurce položil Jakub na místě Václava Pohunka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Machového 4 R.
Letha 1600 za fojta Martina Miklového položil Jakub na místě n[ebožtíka] Václava Pohunka na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Machového 3 R.
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Jakub na místě n[ebožtíka] Václava Pohunka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Machového 4 R.
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska položil Jakub Vaňkových na místě n[ebožtíka] Václava Pohunka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Machového 3 R.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Jakub Vaňkových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Machového 4 R.
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Jakub Vaňkových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Machového 4 R.

Letha 1607 za fojta Václava Ondrového Jakub Vaňků prodal grunt s půl lánem roli, z jedním koněm, půl vozem, bránou, pluhem a jiným k tomu příslušenstvím Mathoušovi Slezákovi za summu 100 R. Závdanku dal jemu 4 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Adamů, Vítek Zálešský, Mikuláš Jurčů S.R.S.A N.
f 66a
Na tom g[runtu] náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Machového předních peněz 82 R 10 gr.
Jakubovi Vaňkovýmu 13 R 20 gr.
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Mathouš Slezák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Machového 1 R 15 gr.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurčového položil Mathouš Slezák za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Machové[ho]
3 R.

Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Mathouš Slezák za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Machového 2 R.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Mathouš Slezák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Machového peněz zadržalých za ty letha 6 R.
Leta 1615 za fojta Vaňka Ondrového Matouš Slezák položil na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Machového 3 R.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Matouš Slezák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Machového 3 R.
Letha Páně 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Matouš Slezák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Machového 3 R.
Leta Páně 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Matouš Slezák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Machového 3 R.

Letha 1628 za fojta Mikuláše Zálešáka po smrti Mathouše Slezáka Barbora, vdova po něm zůstalá, prodala ten grunth s půl lánem roli Jírovi Slezákovi za summu tu, což na něm dopláceti jest. Závdanku dal 8 R, z něhož Barbora ut s[upr]a přijala 2 R a na zaplacení dluhův po neb[ožtíku] obráceno 6 R, ostatek platiti má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Jan Bača, Vávra Vrbovský S.R.S.a N.
f 66b
Letha 1629 za fojta Jana Vaňkového Jíra Slezák položil za gr[unt] Janovi Vaňkovému 1 R.
Letha 1630 za fojta Jana Ondrového Jíra Slezák položil za gr[unt] Janovi Vaňkovému 2 R.
Letha 1635 za fojta Jana Staňkového Jíra Slezák položil za grunt Janovi Vaňkovému 3 R.
Letha 1636 za fojta Jana Vaňkového Jíra Slezák položil za grunt Janovi Vaňkovému 1 R 15 gr.
Letha 1637 za fojta Václava Macháčkového Jíra Slezák položil za gr[unt] Janovi Vaňkovému 1 R 15 gr.
Leta 1638 za fojta Jana Vaňkového Jíra Slezák položil za gr[unt] Janovi Vaňkovému a on jich přijal 1 R.
Letha 1640 za fojta Jana Vaňka Jíra Slezák Janovi Vaňkovému položil 1 R.
Leta 1641 za fojta Adama Tomaníka Jíra Slezák položil Janovi Vaňkovému 1 R.
f 67a
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Jíra Slezák zemřel a syn jeho Jan Slezák ujal zase ten grunt za summu 100 R, placení po 3 R. Od[evzdán].
Rukoj[mě] Jan Liška a Jan Tomšů SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha položil Jan Slezák ročních peněz 1 R.
Ty přijala Anka nebo[žtíka] Vaňkovýho.
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Jan Slezák položil peněz ročních a ty přijal Adam Kanců 1 R.