Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Grunt Jíra Navrátila

f 17a

Ten Jíra vejš psaný koupil půl podsedka podle vrubu od Tomáše Miklového za 12 R.
Na to jest vyplnil 2 R a od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 10 R. Ty má pokládati po 1 R.
Těch 10 R vejš psanejch náleží Matoušovi Miklových do Boršic.
Rukojmě Jíra Jurec a Mikoláš Škřítků.

Letha [15]94 položil Jíra Navrátil Matyášovi Miklových z Boršic 1 R.
Letha [15]95 položil Jíra Navrátil za grunth Matoušovi Miklových 1 R.
Letha [15]96 položil Jíra Navrátil Miklových Matouše z Boršic 1 R.
f 17b
Letha [15]97 Jíra Navrátil položil Matoušovi Miklových do Boršic 1 R.
Leta [15]98 položil Jíra Navrátil za grunt svůj Matoušovi Miklových do Boršic 1 R.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurce položil Jíra Navrátil za grunt 1 R.
Ten přijali starší boršicští na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Miklova.
Letha 1600 za fojta Martina Miklového položil Jíra Navrátil na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Miklova 1 R.
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Jíra Navrátil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Miklova do Boršic
1 R.
Ten přijala Zuzanna Mathouše Miklových z Boršic.
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska položil Jíra Navrátil za g[runt] 1 R.
Ten přijala Zuzanna Mathouše Miklových z Boršic.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Jíra Navrátil za grunt 1 R.
Ten přijala Zuzana Mathouše Miklových z Boršic.
Jest zaplacený.
f 18a
Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových fojt a starší prodali tohoto půl podsedka ut s[upr]a Janovi Staňkových za summu 7 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Adamů, Mikuláš Janů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží předních peněz Miklovi Janových 3 R
15 gr. Pustil z nich Janovi Staňkových 1 R 15 gr, zůstává se jemu ještě 2 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Čahrny 3 R 15 gr.
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Jan Staňků za g[runt] Miklovi Janových 1 R.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurčáka položil Jan Staňků za gr[unt] Miklovi Janových ostatní 1 R.
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Jan Staňků za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Čahrny prvních 15 gr.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Jan Staňků za grunt [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Čahrnova 2 R.
Letha 1615 za fojta Vaňka Ondrového Jan Staňků položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Čahrnova 1 R.
A tak má grunt zaplacený.

Pusté
f 18b
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Valenta Tkadlců ujal ten půl podsetka z roubanicemi a kopanicemi za summu 10 R, placení po 1 R. Závdanku dal 2 R, které se na zaplacení vína za n[ebožtíka] Jana Staňkového do důchodů JHM. Od[evzdán].
Rukojmě Jan Bača a Jura Miklových SRSAN.
Item položil a přijala obec suchovská 15 gr.
Letha 1646 za fojta Rejnocha položil Valenta Tkadlců obci souchovské 15 gr peněz ročních.
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Valenta Tkadlec položil peněz ročních k obci souchovské 15 gr.

Letha Páně 1650 za fojta Jana Bači a starších jeho Valenta Tkadlec prodal tohoto půl podsedku Václavovi Vaňkovému za summu 12 R. Závdanku jemu dal 5 R. placení po 1 R ostatek summy, totiž 7 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké JHMti i obecní Martin Hrubý a Jura Vidláků S.R.S.A N.R.
f 19a
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Ondrového Vácslav Vaňků zemrouc, po smrti jeho ujal týž grunt, totiž půl podsedku Jan Vaňků za summu 12 R bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Komornicský a Mikuláš Šipuk SRSN.