Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Grunt Mikuláše Škřítkovýho

f 81a

Ten Mikoláš vejš psaný má grunth s půl lánem roli zaplacenej.

Ten grunth nahoře psanej prodán, po n[ebožtíku] Mikulášovi Škřítkovi zůstalej, s jednou krávou a s puol lánem roli i jiným příslušenstvím za summu 60 R Martinovi Lysákovi, platiti má od letha [15]96 při Vánocích po 3 R až do vyplnění.
Rukojmě Mathouš Řehořů, Martin Vachů, Jan Vašků R.S.N.
Letha [15]96 položil Martin Lysých za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Leta [15]97 místo ročních peněz srazil sobě díl manželky své Martin Lysák 16 R.
Leta [15]98 položil Martin Lysých za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Škřítkového 3 R.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurce položil Martin Lysých za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Škřítkové[ho] 3 R.
Letha 1600 za fojta Martina Miklových položil Martin Lysých za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Škřítkového 2 R.
f 81b
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska Martin Lysák prodal grunt s půl lánem roli Machovi Vaškových na ten spůsob, aby za něj což dopláceti ještě, totiž 40 R, s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Škřítka doplatil a vtom zemřel.
Prodali zase ten grunt s půl lánem roli fojt a starší Machovi Vajíčkovi za summu 60 R bez závdanku, ostatek platiti má od letha 1602 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Řehořů, Václav Macháčků, Matěj Čahrňů, Jakub Čahrňů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Škřítkového předních peněz 40 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Macha Vaškových 20 R.
Letha a za fojta ut s[upr]a Mach Vajíčků srazil sobě na tomto gruntě dílu po Anně manželce své 15 R.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Mach Vajíčků za grunt i za lonský rok 7 R 15 gr.
Ty sou vydány za dluhy n[ebožtíka] Macha Vaškových.
Nemá platiti od leta 1605 teprva.

Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových Mach Vajíčků prodal grunt s půl lánem roli, z jednou klisnou, z půl vozem Machovi Mackovýmu za summu 60 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Michálků, Mach Vidláků S.R.S.A N.
f 82a
Letha 1607 za fojta Václava Ondrového Mach Macků prodal grunt s půl lánem roli, z jedním koněm, s půl vozem Janovi Horňákovi za summu 60 R bez závdanku, platiti má od letha 1608

po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Mathouš Slezák, Jíra Záleský S.R.S.A N.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Juračového položil Jan Horňák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Vaškových 1 R.

Pusté

Letha 1636 za fojta Jana Vaňkového týž fojt s ouřadem prodali grunt Václavovi Zálešákovi za 30 R s půl lánem roli, platiti jej má komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán za volný.
Jan Šmach, Mikuláš Charvát jsou rukojmě za povinnosti panské, obecní a placení gruntu SRSANR.

Pusté
f 82b
Ten grunt na dvý rozdělen:
Letha 1641 za fojta Adama Tomaníka týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaného gruntu ze čtvrtí roli Janovi Kučkovi za 5 R. Pustá.
A druhou čtvrt roli i s gruntem též prodána jest Adamovi zeti Komornicskému též za 5 R, placení oba komu náleží po 1 R. Jest jemu odevzdána za volný.
Rukojmě za oba Tomek Horňák, kantor Míča S.R.S.A N.

Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha ujal tu čtvrt roli Mikuláš Hnidík po smrti Adama Horňáka za summu 5 R, placení po 1 R. Za volný a svobodný odevzdán.
Rukojmě Jan Tomša, Jíra Miklových S.R.S.
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Mikuláš Hnidík položil peněz ročních obci souchovské 15 gr.

Pustý
f 83a
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Ondry prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli Vácslavovi Galečkovi za summu 5 R bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Bartek Horňák, Jíra Pelucha SRSN.