Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11a Grunt Tomáše Mikláskového

f 170a

Letha Páně 1.5.9.5. prodán grunth se čtvrtí roli po n[ebožtíku] Martinovi Malým zůstalý Tomášovi vejš psanému za summu 30 R bez závdanku, platiti má od letha [15]96 při Vánocích po 2 R.
Rukojmě Jíra Matoušků a Mikel Zimů R.S.N.

Letha [15]96 položil Tomáš Mikláskových za grunth svůj 2 R.
Ty sou dány Janovi Buchtovi.
Leta [15]97 položil Miklas Janovi Buchtovi za grunt 2 R.
Leta [15]98 položil Tomáš za grunt Janovi Buchtovi 2 R.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurče položil Tomáš Miklásků za grunt svůj 2 R.
Ty sou dány do truhlice sirotčí, komu náležeti budou, mají se jemu vydati.
Letha 1600 za fojta Martina Miklového položil Tomáš Miklásků za grunt 1 ½ R.
Ty sou dány do truhlice sirotčí, neví se, komu náležeti budou.
Z těch dvojích peněz vydáno Janovi Buchtovi do Malé Blatničky, neb jemu z toho gruntu náleží 3 R 15 gr. Zůstává se jemu ještě dodati 8 R 15 gr.
f 170b
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska položil Thomáš Miklásků za grunt 2 R.
Ty přijal Jan Buchta z Malé Blatničky.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Thomáš Miklásků za g[runt] Janovi Buchtovi 2 R.
Z toho gruntu náleží osobám těmto:
Janovi Buchtovi předních peněz 4 R 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Malého 12 R.
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Tomáš Miklásků za g[runt] Janovi Buchtovi 2 R.
A skoupil od Jana Buchty peněz je[mu] náležitejch 2 R.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurčového položil Tomáš Miklásků za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Malého 2 R.
Ty přijal Jan, si[rotek] neb[ožtíka] Jana Malých.

Letha 1610 za fojta Václava Lejzy Thomáš Miklásků prodal týž gr[unt] Martinovi Juričkovýmu za summu 40 R. Závdanku dal 7 R, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Zálešák a Jíra Škraba S.R.S.A N.
Na tom grunmtě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Malýho předních peněz 10 R.
Thomášovi Mikláskovýmu 23 R.
Téhož letha a za fojta ut sup[ra] položil Martin Juričků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Malých 2 R.
Ty přijal Jan, syn n[ebožtíka] Jana Malých.

Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Martin Jurčíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Malých 4 R.
Z toho dáno Janovi, téhož Martina Malých synu 1 R.
A Mikulášovi Prachařovi muži Anny, dcery n[ebožtíka] Martina Malých dáno 3 R.
f 171a
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového Martin Jurčíků prodal grunt ze čtvrtí roli, z 1 koněm, z vozem, pluhem a jiným hospodářstvím Mikulášovi Horňákovi za summu 40 R. Závdanku mu dal 4 R a což týž Martin Jurčíků vyplatil, to jest Mikulášovi Horňákovýmu dobrovolně, totiž 9 R, pustil, ostatek platiti má po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Miklových a Jan Horňák SRSAN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Horňák za grunt svůj peněz ročních, totiž 2 R.
Ty jest přijal Mikuláš Prachař na díl Anny, dcery n[ebožtíka] Martina Malých, manželky své.
Letha 1615 za fojta Vaňka Ondrového Mikuláš Horňák položil za grunt 2 R.
Ty přijal Jan, syn n[ebožtíka] Jana Malých, poslední peníze. A tak tu nic nemá.

Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Horňák odešel preč a fojt s starším prodali ten grunt Tomášovi Mikláskovému za summu 25 R. Na tom gruntě náleží jemu 23 R, ty sobě porazil a doplatiti má po 12 letech od leta tohoto Martinovi Juričkovi 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za povinnosti panské a obecní Mkuláš Řehořů a Martin Macků SRSN.
[Pusté]

Letha Páně 1650 fojt a starší prodali sou to místo pusté z jednou čtvrtí roli Janovi Tuřanskému za summu 10 R
f 171b
bez závdanku, placení po vyjití 5 leth po 1 R. Odevzdáno jemu za volný.
Rukojmě za vystavení požáru, placení i povinnosti J.H.Mti i obecní Tomek Horňák a Jíra Miklů S.R.S.a N.R.