Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Grunt Matouše Čahrňového

f 433a

Ten vejš psaný Matouš má grunth ze čtvrtí roli vyfrejmarčenej od Macka Čavrňového bratra svého.
A již jej zaplacenej má.

Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových ouřad souchovský prodali grunt ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi, z vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím, což v domě jest, zůstalý po neb[ožtíku] Mathoušovi Čahrňovým, Mikulášovi Šefrancovýmu za summu 60 R. Závdanku dal 4 R, jsou vydány za dluh neb[ožtíka] Mathouše Čahrňového na Lhotky, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Janových, Martin Vidláků S.R.S.A N.
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Mikuláš Šefranců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Čavrňového 1 R.
f 433b
Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurcového položil Mikuláš Šefranců za grunt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Čahrňové[ho] 1 R.
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Mikuláš Šefranců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Čavrňového 1 R.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Mikuláš Šafranců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Čahrňového peněz, totiž 3 R.
Leta 1615 za fojta Vaňka Ondrového Mikuláš Šafranců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Čahrňo[vého] 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Šefranec položil na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Čahrňového 1 R.
Letha 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Šefranec položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Čahrňového 2 R.
Letha 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Šafranec položil za gr[unt] sirotkům n[ebožtíka] Matouše Čahrňového
2 R.
Jakož jest Hedvice, manželce n[ebožtíka] Matouše Čahrňového, dílu mimo prvnější vyzdvižení ještě náleželo 2 R 26 gr 1 ½ den, ty jest prodala Mikulášovi Šafrancovi za hotových 15 gr. A tak ta Hedvika tu nic více nemá.

Letha 1628 za fojta Mikuláše Zálešáka po smrti Mikuláše Šafrance prodán jest ten grunth se čtvrtí roli Jírovi Hýlkovi za summu tu, což na něm dopláceti jest, platiti jej má ročně po 2 R.
R[ukojmě] Jíra Tomčala, Matěj Ševc S.R.S.N.

f 434a
Letha 1629 za fojta Jana Vaňkového Jíra Hýlka ušel pryč a ouřad souchovský prodali ten grunth ze čtvrtí roli Mikulášovi Horňákovi za tu summu, což na něm ještě dopláceti náleží, totiž 40 R 3 gr 5 ½ den, bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jíra Slezák a Jíra Tomčala S.R.S.a N.
Mikuláš Horňák položil všelijaký věci od dobytka, sýry, másla, co za 15 gr hotových stálo, za túž summu 40 R 3 gr
5 ½ den. A tak má ten gr[unt] svůj zúplna a docela v ničemž nezávadný.
Letha 1640 za fojta Jana Vaňkového zaplatil Zuzaně a Magdaleně, pozůstalý po n[ebožtíku] Valovi Řehořových.