Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21a Grunt Martina Ondrového

f 328a

Ten Martin koupil tento grunt i ze čtvrtí roli od fojta a starších, pozůstalý po n[ebožtíku] Machovi Vaškových, za summu 40 R bez závdanku, platiti má od letha 1602 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mathouš Čahrňů, Mikuláš Zálešáků S.R.S.A N.
Na tom gruntě a čtvrti náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Macha Vaškového 40 R.

Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska položil Martin Ondrů za g[runt] 1 R.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Martin Ondrů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Vaškového 2 R.
Z těch dvojích peněz dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Vaškových 3 R.
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Martin Ondrů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Škraby 2 R.
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Klimek Zálešský na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Vaškových 1 R.
f 328b
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového Klimek Zálešský prodal grunt ze čtvrtí roli, z koněm, půlvozem a jiným hospodářstvím Mikulášovi Polákovi za summu 60 R. Závdanku dal 10 R, ostatek platiti má po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Lejza a Jan Staňků S.R.S.A N.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Mikuláš Polák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Vaškových peněz ročních, totižto 1 R.
Leta 1615 za fojta Vaňka Ondrového Mikuláš Polák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Vaškového 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Polák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Vaškového 1 R.

Leta svrchu psaného za téhož fojta Mikuláš Polák prodal ten grunt Mikulášovi Zdeňkovi za 60 R. Závdanku dal jemu Mikulášovi 10 R, platiti má ročně po 2 R a což měl Mikuláš 2 R zaplaceného, to jest Zdeňkovi pustil. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti Jan Buchta a Jíra Škraba S.R.S.N.
Letha 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Zdeňků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Vaškového 2 R.

Letha 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Marta, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Mikulášovi Zdeňkovi, prodala ten grunt zase Mikulášovi Polákovi za summu 60 R. Závdanku dal 10 R, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Maršovský a Jíra Škraba SRSaN.

A což jest Mikuláš Zdeňků na tom gr[untu] měl zaplaceného, to jest táž vdova po něm zůstalá Mikulášovi Polákovi pustila.
f 329a
Téhož letha Mikuláš Polák položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Vaškového 1 R.

Letha Páně 1626 za fojta Mikuláše Zálešáka a ouřadu prodali grunth s jednou čt[vrtí] roli s[irotků] n[ebožtíka] Macha Vaškového Tomkovi Horňákovi za summu 60 R bez závdanku, placením poročně po 1 R.
Rukojmové za placení a odbejvání povinností panských i obecních Jura Tomčala a Gabriáš Horňák S.R.S.a Nerozdílnou.

Letha 1635 za fojta Jana Staňkového Tomek Horňák jakož na tom gruntě mimo před psaných nápadníkův Šimon Záleský dobírati, totiž 10 R jměl, ty jest Tomkovi Horňákovi za 1 R
16 gr prodal. A tak tu již Šimon Záleský nic více nemá.
A tak Tomek Horňák i tuto čtv[rt] drží.