Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Gr[unt] Pavla Vyskočilového

f 277a

Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 188 nadepsaný Pavel drží grunth svůj, kterejž jest od Jana, syna Jurky Eliášové[ho], koupil za summu 100 R.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 32 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 68 R.
Ta summa náleží odobám těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Venhledě předních peněz náleží jim 60 R.
Item Janovi, synu Jurky Eliášového, posledních peněz náleží 8 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Vávra Klobúčník, Mikuláš Hrdý, Tomáš Oravský S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Pavel Vyskočil peněz purgkrechtních za grunth 6 R.
Letha [15]96 položil Pavel Vyskočil peněz purgkrechtních za grunth 6 R.
f 277b
Letha [15]97 položil Pavel Vyskočil za grunth svůj peněz purgkrechtních za dotčený rok 6 R.
Leta 1598 položil Pavel Vyskočil za grunt svůj peněz purgkrechtních 6 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Pavel Vyskočil na s[irotky] n[ebožtíka] Venhledě za grunt svůj 6 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Pavel Vyskočil na s[irotky] n[ebožtíka] Venhledě za grunt 6 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Pavel Vyskočil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Venhledě 6 R.

Letha 1602 za purgmistra ut s[upra Pavel Vyskočil prodal grunt svůj s půl lánem roli robotní v Sedlským poli, se
2 koňmi, s vozem, pluhem a 1 krávou Mackovi Šteruskému za summu 150 R. Závdanku jemu dal 36 R, platiti má takto: letha 1602 6 R a od letha 1603 po 8 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Vyskočil, Jan Pešků, Bartoš Kutějků.
Na tom gruntě náleží:
Předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Venhledě 18 R.
Janovi Jurky Eliášových 8 R, placením obojím po 6 R.
Pavlovi Vyskočilovi posledních peněz 88 R, půjdou jemu po
2 R a když se osobám svrchu psaným jejich summa vyplní, půjdou jemu po 8 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Macek Šteruský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Venhledě 4 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil Macek Šteruský za grunt 8 R. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Venhledě 6 R a Pavlovi Vyskočilovi dáno 2 R.

Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Macek Šteruský za g[runt] 8 R. S toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Venhledě 6 R a Pavlovi Vyskočilovi dáno 2 R.
f 278a
Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožmberského jakož náleželo na tomto gruntě Pavlovi Vyskočilovi 84 R, takové peníze prodal Matějovi Šteruskýmu za hotových 16 R. A tak Pavel na tom g[runtě] nic nemá. Stalo se u přítomnosti obou stran ut s[upr]a.
Jakož náleželo Zuzanně po neb[ožtíku] Janovi Jurky Eliášových a Pavlovi synu jeho na tomto gruntě posledních peněz 8 R, ty sou prodali Martinovi Šteruzskýmu za hotový 2 R. A tak tu též Zuzanně a Pavlovi synu jejímu nic nenáleží.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Matěj Šteruský za grunt s[irotkům] nebo[žtíka] Vávry Venhledě posledních 2 R.
A tak má grunt zaplacenej.

Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Matěj Šteruskej prodal grunt ut s[upr]a s půl lánem roli robotní, s polovicí osetí ozimního, se dvěma koňmi, s půl vozem, s pluhem a jinejm příslušenstvím Janovi Novákovi za summu
150 R. Závdanku jemu dal 20 R, ostatek platiti má od letha 1613 při Vánocích po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za opravu, placení a povinnosti J.M. Páně Matěj Šteruskej, Řehoř Talků, Jan Kostickej, Jan Kojetínskej S.R.S.N.
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Nováků Martinovi Šteruskému za grunt svůj 8 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Jan Nováků položil Martinovi Šteruskému za g[runt] 4 R.

Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jan Pachtilů pobyv na tom gruntě 2 ½ letha ušel pryč z ženou i z dětmi a svršky též pobral a Martin Šteruský ujal ten grunth a prodal jej Jírovi Pláškovému za 70 R bez závdanku, platiti jej má počna letha 1616 po 3 R. Ta summa náleží Martinovi Šteruskému.
Rukojmě Petr Kostka, Thomáš Venclových, Vácslav Drahokoupil a Marcelík na Peškovském S.R.S.N.
f 278b
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jíra Plášků ujav ten grunt bez závdanku za něj nic nezaplatil a potom jej téhož roku zase prodal Jírovi Křižanovskému za summu 70 R bez závdanku, platiti má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Bartošků, Jan Kojetínský a Marcelík Chytroška S.R.S.N.

Leta svrchu psaného Jíra Křižanovský položil za grunt Martinovi Šteruskému peněz prvních 3 R. Ty jest Martin Šteruský přijal.
Ten Jíra Křižanovský z toho gruntu po zhoření jeho nočním časem preč ušel letha 1618.

Letha Páně 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty od ouřadu města Strážnice, s povolením pana ouředníka strážnickýho, prodán jest grunt napřed psaný s půl lánem roli robotním a jiným k němu příslušenstvím Jírovi Vráblovi za summu 20 R bez závdanku, placením od letha 1621 po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Pánu i obecní Jan Kojetínský, Jan Bartošků a Marcelík Chytroška S.R.S.A N., tak jakž nahoře zapsáni sou.

Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jíra Vrábl prodal grunt napřed psaný s půl lánem roli robotním Jírovi Hrbatýmu z Němčí za summu 20 R bez závdanku, platiti má touž summu každoročně po 2 R. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení téhož gruntu i za povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Křehák a Jan Rachovský Polák S.R.S.A N. Actum před s[vatý]m Vácslavem letha a za purg[mistra] ut s[upr]a.

Pustý

Letha 1632 za purg[mistra] Šimona Tesařového prodán jest ten gr[unt] požár (však bez roli robotní) Janovi Kučerovi bez závdanku za summu 20 R, placením ročním po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Bobek a Jan Routek SRSN.
f 279a
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kučera položil za grunt peněz ročních 1 R. Zůstávají při právě, má se vyhledati, komu náleží.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Kučera položil za gr[unt] peněz ročních 1 R. Ten přijal Jiřík Praštěk následující purgkmistr a zůstává při právě.
Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Jan Kučera položil za grunt svůj, kteréž přijal purgmistr ut s[upra] 3 zlm.

Pusté

Jest na krchov obrácen.