Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Gru[nt] Fabiana Němce

f 73a

Ten nadepsaný Fabian Němec drží grunth svůj od dávných leth
od pana Pavla Hostivařského za summu 100 R koupenej, kterejž jest podle zápisu knih starejch purgkrechtních černejch v listu 64 zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1595 Fabian napřed psaný umřel, ten grunth jest prodán Ance, manželce téhož nebož[tíka] Fabiana, za summu i z roubanicí k témuž gruntu od téhož Fabiana koupené, za 109 R. Místo závdanku dluhu zaplatiti má bratřím Gabrielovejm do společnosti jejich 9 R a ostatek od letha [15]96 při Vánocích dopláceti má pořadně s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce po
5 R – 100 R.
Letha [15]96 položila Anka dluhu bratřím Gabrielovým do společnosti jejich 9 R.
Téhož letha položila Anka peněz purgkrecht[ních] za grunth 4 R.
Letha [15]97 položila Anka peněz purgkrecht[ních] za grunth 5 R.
Leta 1598 položila Anka peněz purgkrechtních za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce 5 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položila Anka peněz purk[rechtních] za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce 5 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položila Anna na sirotky Fabiana Němce 5 R.
f 73b

Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského podle rozdílu statku n[ebožtíka] Staňka Němcového Dorota manželka jeho ujala na díl svůj podsedek ut s[upr]a i s vinohradem v Žerotíně v summě 209 R. Z toho sobě třetího dílu srazila 97 R 28 gr
2 den, ostatek dopláceti zůstává od letha 1602 summy 111 R
1 gr 5 den. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu (neuvedeno).
Z toho gruntu náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce předních peněz 76 R.
Anně Fabiance posledních peněz 13 R.
Na sirotky n[ebožtíka] Staňka Němcového 22 R 1 gr 5 den, placením od letha 1602 po 2 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položila Dorota svrchu psaná za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Fabiana Němce
3 R.

Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a Dorota vejš psaná prodala podsedek Matějovi Manovému za summu 100 R. Závdanku jí dal 10 R a o s[vaté]m Martině nejprve příštím též dáti má
10 R, ostatek platiti od letha 1603 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Provazník, Mikuláš Blecha, Lukáš Přibecský, Jan Hlučínský S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho a s[vaté]m Martině Matěj Manů doložil ostatek závdanku, totiž 10 R a o posudcích položil ročních peněz 5 R. Z toho přijala Dorota vejš psaná 10 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Fabiana Němce dáno 5 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Matěj Manů ročních peněz 5 R. Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Fabiana Němce.
f 74a
Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho prodán podsedek požár napřed psaný, pozůstalý po neb[ožtíku] Matějovi Manovým, od pana purg[mistra] a pánův spoluradních jeho Nikodymovi Sýkorovi za summu 70 R. Závdanku dal na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Manového 4 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Tomášek Tesař, Bartoš Janových, Ondra Roháč
S.R.S.A N.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Nikodým Sýkora prodal podsedek ut s[upr]a Bartoňovi Žeravskýmu za summu 80 R. Závdanku jemu dal 12 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Daniel Mazánků, Jan Dluhošů, Jíra Provazník
S.R.S.A N.
Jakož Nikodýmovi Sýkorovi náleželo na tomto gruntě vydělaných 2 R, ty jest Bartoňovi Žeravskýmu pustil.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Bartoň Žeravský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Fabiana Němce 1 R.
Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Bartoň Žeravský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Fabiana Němce 7 R.

Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa a spoluradních jeho Bartoň Žeravský prodal podsedek ut s[upr]a Petrovi Baumgart[er]ovi za summu 80 R. Závdanku jemu dal 16 R, ostatek platiti má od leta ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán Petrovi za volný a svobodný.
Rukojmě Michal Mička, Valenta Pokorný, Jíra Provazník S.R.S.N.
Na tom podsedku náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce předních peněz 28 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Staňka Němcového 20 R.

Jakož náleželo na posledních penězích Bartoňovi Žeravskýmu 6 R, ty jest pustil Petrovi Baumgarterovi.
Letha 1612 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Petr Baumgarter za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce
4 R.
Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Petr Baumgarter a grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce 4 R.
f 74b
Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Petr Baumgharter za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce
4 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Petr Baumgarter za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana 4 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Petr Paumgartner položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Fabiana Němce 4 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Petr Paumgartner položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Fabiana Němce 4 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Petr Paumgartner položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Fabiana Němce 4 R.
Pustý

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth Staňkovi Rachovskému za summu 80 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Lačný a Jíra Sedlický
S.R.S.a N.

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Staněk Rachovský prodal ten grunth Kašparovi Vodislavskému za 84 R. Závdanku dal jemu 1 ¼ R, ostatek summy platiti má po 3 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Peprný a Mathouš Rachovský S.R.S.a N.
Letha 1631 za purg[mistra] Šimona Tesařového Kašpar Vodislavský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Fabiana Němce 1 R 15 gr.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Kašpar Vodislavský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce 2 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Kašpar Vodislavský položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce 2 R.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Kašpar Vodislavský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce 2 R.
f 75a
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Kašpar Vodislavský položil za gr[unt] svůj do s[tatku] n[ebožtíka] Fabiana Němce a k obci městské 1 R.

Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Anna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Kašpar[ovi] Vodislavským, položila za grunt svůj peněz ročních 1 R.
Ty přijal purgk[mistr] ut s[upr]a do s[tatku] n[ebožtíka] Fabiana Němce k obci městské za rokh 1642.

Pusté

Letha Páně 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho prodán jest ten grunth Jírovi Čečatkovi jinak Žeranovskému za summu 80 R bez závdanku, platiti jej má každoročně při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní Matěj Dubanský a Jakub Čabaňa S.R.S.a N.R.
Leta Páně 1652 za purgkmistra ut s[upr]a Jiřík Čečatka dal 1 v[ědro] vína do důchodův jsouc na ně obec quitirovaná, vypisuje se jemu za ně 1 R 21 gr 3 den.
Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[tarších] t[oho] r[oku] Jiřík Čečatka vyhoříc sráží se jemu podle jinších sousedův polovici, co dopláceti měl, totiž 38 R 19 gr 2 den.

Letha Páně 1666 dne 16. Martii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického prodán jest ten grunt Janovi Glogarovi ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 80 zlm. Závdanku za purgkmistra Lorence Zajíčka v roku 1665 položil 2 zlm, které k rukám svým přijal a každoročně po 3 zl mor[avských] při držaných posudcích platiti jej má. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní Andris Pukač, Pavel Wolf S.R.S.a N.R.
f 75b
L[eta] 1669 za purgmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho Jan Glogar položil za grunt svůj peněz ročních 1 zlm. Ten přijal s poručení p[ana] purgmistra Jiřík Svoboda na outratu holomouckú strany obecního dluhu.
L[eta] 1670 za purgmistra Daniele L[udvíka] Dašického Jan Glogar položil za grunt svůj peněz ročních 1 zlm. Ten u přítomnosti p[ánů] radních jest přijal od p[ana] purgmistra a do počtu za příjem jemu položen.
Letha 1671 a 1672 za purgkmistra pana Daniele Ludvíka Dašického Jan Glogar položil za grunt svůj k obci městské
3 zlm. Kteréžto peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil.
Letha Páně 1673 dne 30. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Jan Glogar položil za grunt svůj k obci městské 1 ½ zlm. Takové peníze svrchu psanej purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil.

Letha Páně 1674 a 1675 za purgkmistra Lorence Zajíčka Jan Glogar položil za grunt svůj k obci městské 2 R 15 gr. Takové přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu za příjem.
f 76a
Letha Páně 1681 dne 26. Martii za purgkmistra p[ana] Václava Kneyzla Jan Glogar položil za grunt svůj 1 zlm. Takové peníze přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého.

Letha Páně 1688 dne 17. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho přiženíce se Valenta Petráš k pozůstalé vdově po neb[ožtíku] Janovi Glogarovi, aby tenž grunt k zpuštění nepřišel a tudy povinnosti cís[ařské], panské i obecní aby nehynuly, puštěn jest ten grunt od J[ejich] O[patrností] p[ánů] Valentovi Petrášovi za summu
80 zl mor[avských] bez závdanku, placením ročně po 3 zl mor[avských] při držaných posudcích. Který se mu za volný a svobodný odvádí.
Rukojmě za vystavení a dobré hospodářství a zbývání cís[ařských], panských i obecních povinností S.R.S.N. Pavel Hořák a Jan Stavinoška dne a leta ut supra. Jest placený obci.

Letha Páně 1694 dne 19. Maii za purgkmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jan Glogar, syn po neb[ožtíku] Janovi Glogarovi, navrátíce se z vojny a hlásíce se k témuž gruntu, takový dle nápadu a nálezu sobě přináležící pouští Markovi Vávrovi ze vším k témuž gruntu přináležícím za summu 80 zlm. Závdanku položil hned 12 zlm, které peníze on k svým rukám přijal a každoročně 3 zlm při držaných posudcích jej platiti má. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a odbývání povinností všelijakých J.M.C., panských a obecních p[an] Václav Mlýnek a Lorentz Fabrici dne a letha ut sup[ra]. Jest placený obci.
f 76b
Letha Páně 1707 dne 14. Decemb[ris] za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních téhož letha zůstávajíc Marek Vávrů na gr[untě] ut s[upra] jej všechen spustošil, který zatím puštěn jest byl Štěpánovi Marťanovi, kterýžto jej vystavil a zvelebil. Nemaje sobě ho pak až posavad odevzdaného, tehdy se mu připisuje a odevzdává v summě prodajnej 80 zlm. A poněvadž jej zvelebil a vystavil, pročež za vystavení z tej summy se jemu upouští 26 zlm, ostatní summu 42 zlm k obci městské a 12 zlm Markovi Vávrovi bude povinen platiti každoročně po 3 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti všeliké Matěj Blahúnek a p[an] Pavel Hořák SRSN. Stalo se dne a leta ut s[upra].

Letha Páně 1711 dne 2. Januarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Štěpán Marťan ještě obci městské strážnické ještě 42 zlm na letha spláceti, z takovej summy, že tenž grunt spolu
f 77a
z jinými zkrz tu nešťasnú rebelii na ruinu přišel, upúští se jemu třetí částka, totiž 14 zlm, a ostatní summu, totiž 28 zlm od obce skoupiti obdržel a skoupil za summu hotovú, totiž
6 zlr, a těch co Markovi Vávrovi posledních peněz patří 12 zlm po vyjití těch leth, jak by byl obci strážnickej po 3 zlm kladl, jemu nadepsanému Markovi Vávrovi po 3 zlm ročně při každých posudcích klásti povinen bude. A obec strážnická nic více na tomž gruntě praetendirovat bude. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Notandum za purgkmistrovství p[ana] Pfilipa Černého při sessi dne 7. Decembris 1715 Marek Vávra tych svrchu psaných
12 zlm, [na] které Štěpán Marťan tohoto 1715 roku při posudcích 3 zlm složiti má a potom každoročně při tomž času po 3 zlm, poněvadž jich on Marek Vávra k chrámu Páně zdejšímu farnímu jest odkázal. Stalo se dne a roku ut supra.
Dne 7ho Maii 1716 odvedl Štěpán Marťan za 1715 rokh na ty Marka Vávry 12 zlm hotový dnes svrchu psaného datum, id est
3 zlm, který k chrámu Páně patří.
f 77b
Přípis Jana Marciana

Leta Páně 1777 dne 22. měsíce ledna za substituirovaného purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času jakož Štěpán Marcian po smrti svej mimo jinný majetnosti tento grunt ut supra nepozůstalo, své vlastní již dospělé dítky, totiž Jana, Alžbětu a Cateřinu, pak vdovu Annu ab intestato jich zanechal a oni taky podle vlastního přiznání mezi sebou vespolek přátelsky, slušně a upřímně se rozdělili. Vedle kteréhožto podělení grunt tento na syna Jana s tím doložením jest připadl, aby on z něho matku svou, respective po neb[ožtíku] Štěpánovi Marcianovi pozůstalú vdovu, strany podílu jejího upokojil a vyplatil, což již řečený Jan Marcian učinil a dle svědectví sester svých jí matce neb vdově 60 zlr na hotově odpočítal, takže ani ona vdova, aniž jedna neb druhá strana na něm Janovi Marcianovi nic více k pohledávání nemá. Podle toho týž grunt i s těma na něm pozůstávajícíma Vávrovskýma na chrám Páně farní strážnický odkázanýma 9 zl mor[avských] peněz k placení po 3 zl mor[avských] ročně se jemu Janovi Marcianovi za vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení králov[ských], vrchnostenských i městských povinností pan Ignatz Košvitz a p[an] Anton Ferdini S.R.S.A.a Neomylnú.

f 78a
Přípis Václava Sasína

Leta Páně 1777 d[ne] 22. Januarii za substituirovaného purgmistra pana Grantiška Gatty a spoluradních toho času majíce Jan Marcian grunt ut supra po otcovi svým po vyplacení podílu matky zděděný a pořadně připsaný, takový nemohouce na starost svou délej opravovati a z něho povinnosti všeliké zbývati, z čistej svej vůle jest odprodal Václavovi Sasínovi za summu 180 zlr. K tomu sobě v světnici na dvoře se vynacházející svobodné bydlení až do svej a manželky smrti vymínil, i taky půl humna tak dlúho v užívání míti chce proti oplacení contribuci pro leta vypadající. Na summu kupní ale on Václav Sasín ihned 100 zlr na hotově složiti a ostatních
80 zlr však bez všeho interessu teprv po smrti jeho Jana Marciana, kam a komu odporučí, vydati povinen býti má. S tím tehdy grunt ten spolu i s těma skrz neb[ožtíka] Marka Vávrů na strážnický chrám Páně farní odkázanýma, dosavad podlužnýma penězi p[e]r 9 zlm k placení po 3 zlm ročně se jemu Václavovi Sasínovi za vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvitz a pan Anton Ferdini S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany.
Nota: Kdyby prodavač k potřebě svej krávu chovati chtěl, to jemu kupec nikoliv zbraňovati nemá, anobrž vedle možnosti plac popříti zavázán jest.
f 78b
Přípis Václava Žišky

Leta Páně 1782 dne 23ho měsíce března za purgmistra pana Johannesa Ježíka a spoluradních toho času majíce Václav Sasín grunt ut supra od Jana Marciana pořádně kúpený a připsaný, takový z čistej vůle svej odprodal zase Václavovi Žiškovi za summu třista a deset rejnských, na kteréžto ihned do přípisu tohoto dvěsta a šestnáct rýnských, třicet šest krejcarů k zaplacení rozličných dluhův jest vybavil a respective na hotově položil, ostatních devadesát tři rýnských 24 kr kupec dle v ruky jemu odevzdaného nařízení (v kterém strany na gruntě tom ujistěných Janovi Marcianovi k vyplacení zapsaných osumdesát rýnských splečně jednáno jest) splatiti povinen býti má a se zavazuje. Přitom verunkový summy 9 zl mor[avských] po 3 zlm ročně k chrámu Páně farnímu strážnickému patřících na sebe přijímá, ostatně výminku na tři roky pořad zběhlé prodavač k svému svobodnému bydlení i plac pro 1 krávu sobě vymezuje, kterú taky svým nákladem opravovati, však nic nového stavěti přislíbil. S tím tehdy grunt ten ze vším od starodávna majícím právem se jemu Václavovi Sasínovi za vlastní, volný i dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.

Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých povinností pan Johann Timml a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.
f 79a
Přípis Václava Žišky

Dnes níže psaného dne a roku stal se jest dokonalý a nezměnitedlný kup a prodej domu mezi Vaclavem Žiškú otcem jakožto prodavačem stranú jednú, pak Václavem Žiškú synem jeho jakožto kupcem stranú druhú na tento spůsob:
Za první prodává od sebe a potomků svých obojího pohlaví, též s povolením manželky jeho Kateřiny vejš jmenovaný Václav Žiška, držitel gruntu ut supra, tento svůj vlastní ukúpený a pořadně připsaný mající grunt neb dům v Německej ulici, podle Tomáše Vavříka a Václava Vajčnera sojící, Václavovi Žiškovi synovi svému za summu kupní čtyri sta rejnských, kteréžto
400 zlr
za druhé kupec Václav Žiška po smrti prodejce otce svého Václ[ava] Žišky teprve vyplatiti zavázán bude, a sice: na svou stranu sobě za dědictví podíl zanechá 200 zlr a bratrovi svému Martinovi Žiškovi v ruky odvede 200 zlr. Přitom taky
za třetí prodavač Václav Žiška sobě vyjímá, aby v domě tom spolu s manželkú svú Kateřinú až do smrti svej i manželky bez překážky bydleti mohl, jakož taky pro jednu krávu a 1 ušípané chlév a místo pro utěžené
f 79b
všeliké zboží sobě obmezuje, i polovicu humna užívati sobě vyjímá až do smrti. Naprotiv čemuž
za čtvrté prodavač Václav Žiška se zavazuje kupcovi neb synovi svému všechných jakýchkoliv domu toho se tejkajících poplatkův a povinností, jak dlúho živ bude, polovicu vybývati a tolikéž taky na opravu neb i nové stavění gruntu toho polovičně napomáhati.
Za páté kupec Václav Žiška přejímá na sebe tu na tom gruntě vězící vehrunskú summu p[e]r 9 zl mor[avských] po 3 zlm ročně k splacení. Ostatně
za šesté prodavač povoluje a žádá, aby grunt ten jeho synovi vedle předstojící domluvy pořadně a právně připsán a odevzdán byl.
U přítomnosti svědkův Pavla Sasína a Václava Vajčnera, obúch ze Strážnice.
Tím tehdy grunt tento, když obojí smlúvu činící stránka při těch všech výminkách a dokonalém kupu a prodeju dobrovolně pozůstala, se jemu Václavovi Žiškovi za jeho vlastní, volný a dědičný od ouřadu gruntovního připisuje a odevzdává.
Na zámku Strážnici dne 24. Januarii [1]788.
f 80a
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 88 Fr Stadt Strassnitzer Waissengeldern, welche hier primo loco versicheret werden.
Sessio 4ten Junii [1]799. Prat.