Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Gr[unt] Jana Krále, barveníka pláten

f 301a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch skoupenejch v kůži červené v listu 121 nadepsaný Jan Král drží grunth svůj, kterejž od Tomáše Holdy stolaře koupil za summu 50 R.
Na kterejž jest do letha [15]94 závdanku vyplnil 9 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 4 R až do vyplnění Tomášovi Stolaři totiž 9 R a po vyplnění těch 9 R a od letha 1605 rok po roku po 3 R dopláceti zuostává 41 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Tomášovi Holdovi stolaři 9 R.
Item obci městské strážnicské i s těmi 6 R, což jest na tom gruntě Jírovi Hudcovi náleželo, kteréž sou od něho za 1 R skoupili, náleží ji[m] 32 R. A tak ten Jíra Hudec tu nic více nemá. Ty peníze obci městské strážnicské hned od letha [15]95 při Vánocích po 3 R jíti mají.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jan Šarka, Antoní[n] Mayer S.R.S.A.N.R.
f 301b
Letha 1595 položil Jan Král peněz purgkrechtních obci městské 3 R.
A Tomášovi Stolaři též položil 1 R.
Letha 1596 položil Jan Král za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R. Z toho vzali na obec 3 R a Tomáš Stolař přijal přijal 1 R.
Letha [15]97 položil Jan Král barveník obci městské 3 R.
A od Tomáše Holda koupil peněz, které jemu náležely 7 R a dal jemu za to 2 R hotovejch.
Leta 1598 položil Jan Král barveník za grunt svůj obci městskej 3 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položila Haza, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Královi barveníkovi, za grunt obci městské 3 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položila Haza, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Královi, za grunt obci městské 3 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Martin Kohout barveník za grunt obci městské 3 R.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Martin Kohout barveník za gr[unt] obci městské 3 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil Martin Kohout za g[runt] obci městské 3 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Martin Kohout za g[runt] obci městské 3 R.

Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty jakož podsedek ut s[upr]a od vpádu nepřátelského 8 leth pořad zběhlých pustej zůstával jeho žádnej ujati nechtěl, aby tedy

platy a jiné povinnosti J.M. Páně neucházely, prodán jest od purgkmistra a radních jeho s jistým dovolením J.M. Páně Pavlovi Char[vá]tovi za summu 20 R bez závdanku, ostatek platiti má od letha 1615 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za placení a opravu a povinnosti J.M. Páně Václav Nivnickej, Václav Plášek S.R.S.N.
f 302a
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Pavel Charvát prodal podsedek Řehořovi Bítovskému za 30 R bez závdanku a týž Řehoř Bítovský prodal zase dotčený podsedek Václavovi Opavskému za summu 65 R. Závdanku mu dal 5 R, ostatek platiti má od letha 1615 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Ostrý a Jakub Kučera SRSAN.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav Opavský položil za grunt peněz ročních obci městské 1 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav Opavský položil za grunt obci městské peněz ročních 2 R.

Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav Opavský prodal podsedek svůj Janovi Martišovi za summu 27 R. Závdanku dal 5 R, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Jidášek, Václav Hanák a Jíra Kříženský SRSAN.
Téhož letha Jan Martiš položil peněz za grunt 2 R. Ty sou přijaté na obec městskou.

Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Martiš prodal ten podsedek zase Janovi Trnkovi za summu 30 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 6 R, platiti má ročně počna leta 1619 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vácslav Chládek a Lukáš Prokšů SRSN.

Pustý

Jest obrácen na kerchov.