Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Grunt Jíry Sedláka

f 481a

Ten Jíra vejš psaný podle zápisu knih starejch krátkejch purkrechtních v listu 204 letha Páně 1557 koupil jest grunth svůj od Mikuláše Tkadlcového za summu 84 R. Ty jest tenž Jíra Sedlák letha [15]95 v pátek před nedělí Jubilate při spravování těchto rejster nových psaním od ouřadu předměstského ukázal, že takovou summu Janahovi Koutných a Mikolášovi Tkadlcovému zouplna a docela vyplnil a zaplatil.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa prodán podsedek ut s[upr]a s půl achtelem vinohradu v Růžené Martinovi, synu nadepsaného Jíry Sedláka, za summu 190 R. S toho sobě srazil dílu svého, což na něj přišlo 50 R 9 gr a tak mimo poražení dílu svého zůstává dopláceti bratrům a sestrám svým summy
139 R 21 gr. Na to položil závdanku do truhlice sirotčí 20 R, ost[atní] summy dopláceti má každého roku při Vánocích od leta 1601 po 12 R. Odevzdáno jemu to všecko za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně i dílo vinohradní Jan Krs, Pavel Slováků, Daniel Labrů S.R.S.N.
Letha 1601 a 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Martin Sedláků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 16 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Martin Sedláků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 12 R.
f 481b
Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberského prodán grunt napřed psaný požár pozůstalý po neb[ožtíku] Martinovi Sedlákovým od pana purgmistra a pánův spoluradních jeho Mathoušovi Pecovýmu za summu 80 R. Závdanku dal 3 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Viktorin Straka, Martin Peců, Jan Bartošů, Matěj Stanický S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Mathouš Peců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka
2 R.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Mathouš Peců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka
4 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Mathouš Peců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka
2 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Bratr Matouš Peců za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka
4 R. Ty přijal David Holomků na dluh svůj a ještě jemu zůstává předních peněz 11 R.

Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Bratr Matouš Peca Davidovi Holomkovi 4 R.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil B[ratr] Matouš Peca Davidovi strejci Holomkovému 4 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a položil B[ratr] Matouš Peca Davidovi Holomkovi za grunt 3 R. A tak tu již David Holomek nic nemá.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil B[ratr] Matouš Peca za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 4 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Matouš Peca položil za grunt na s[irotky n[ebožtíka] Jíry Sedláka
3 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského B[ratr] Mathouš Peců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 4 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty B[ratr] Matouš Peců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka peněz 3 R.
f 482a
Letha Páně 1622 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty napřed psaný B[ratr] Matouš Peca umřel a ten grunt po něm zůstalý týž purgkmistr a spoluradní jeho prodali Janovi Hanákovému kožišníku bez závdanku za summu 80 R, platiti má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Václav Mochol a Václav Žamberský S.R.S.a N.

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Hanáků prodal ten grunth ut s[upr]a Urbanovi Tesaři za 80 R. Závdanku dal Janovi Hanákovi Urban Tesař 3 R, platiti jej má každoročně po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Šimek Závada a Mikuláš Adamů
S.R.S.a N.
Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Urban Tesař položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 4 R.

Letha Páně 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Urban Tesař prodal ten gr[unt] svůj ut s[upr]a Vácslavovi Mračnovi za summu 98 R. Závdanku dal jemu 18 R a což na něm víceji Urban zaplaceného měl, to Vácslavovi Mračnovi pustil. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Urban Tesař a Jíra Mračnů S.R.S.a N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a Vácslav Mračnů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka peněz ročních
3 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Vácslav Mračnů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 3 R.

Letha 1633 za purg[mistra] šimona Tesařového Vácslav Mračnů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 2 R.
f 482b
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Václav Mračnů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 3 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Mračnů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 3 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Mračnů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 3 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Václav Mračnů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka peněz ročních 3 R.
NB. Ty přijal Jiřík Praštěk na dluh od nebo[žtíka] Roháče za víno povinný.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Mračnů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 3 R. Ty přijal Jiřík Praštěk na dluh od neb[ožtíka] Roháče jemu za víno povinný.
Leta 1639 za purmistra Martina Mráza Václav Mračno položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 3 zlm. Ty přijmouc p[an] Jiřík Praštěk na dluh od n[ebožtíka] Roháče jemu za víno povinný tymž sirotkům n[ebožtíka] Roháče ty peníze daroval.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Vác[lav] Mračno položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 2 R. Ty přijmouc p[an] Jiřík Praštěk na dluh a zůstávají při právě.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Mračnů položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jiříka Sedláka 1 R. Ty přijmouc p[an] Jiřík Praštěk ut s[upr]a na dluh povinný a zůstávají při právě.
f 483a
Letha 1644 za purgmistra Martina Mráza a spoluradních položil Václav Mračna za grunt svůj do s[tatku] n[ebožtíka] Jiříka Sedláka dvojích peněz 2 zlm. Ty zůstávají při právě.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Václav Mračna položil peněz ročních za gr[unt] ut s[upr]a 3 R. Ty zůstávají při právě.
Letha 1646 za purgkmistra Lorence Peypolta Václav Mračno položil do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Sedláka, kteréž přijal Jiřík Praštěk na dluh jemu povinný 2 R.
Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Václav Mračno položil za grunth svůj 2 R. T přijal Jiřík Peca
Na tom gruntě ještě bude náležeti Jiříkovi Pecovi k prodročnému dobírání 35 R.
Letha 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních tak jak jiným vyhořelým sráží se Václavi Mračnovi polovice 17 R 15 gr.

Letha Páně 1666 dne 17. Martii za purgkmistra Daniele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho tak jakož Václav Mračno zemřel a po něm manželka jeho vdovou pozůstala, kteroužto Jan Dvořák sobě za manželku pojal a ten grunt z manželkou svou nápadem jejím dostal a cokoliv na něm neb[ožtík] Václav Mračno zaplatil, právem dědičným jest jí připadlo. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení gruntu, placení i jiné povinnosti panské i obecní Václav Horštice a Matys Příborský S.R.S.a N.R.
f 483b
Letha Páně 1689 dne 2. Martii za purgmistra p[ana] Václ[ava] Žarůška a spoluradních jeho zdědíce Tobiáš Žilka, jakožto nejblišší po svej tetce nápadník, grunt ut supra, majíce pak n[ebožtík] jeho strejc vyplaceného 38 zl, kteréžto ut supra neměl sobě od svého předka puščený za summu 98 zl, tak taky těch 38 zl Tobiášovi Žilkovi na tomž gruntě za zaplacené se vypisují. A poněvadž jako jinším zhořelým za vystavení polovici se upúščalo, tím a podobným spůsobem Tobiášovi Žilkovi se upúští, totiž 30 zl, a tak bude míti Tobiáš Žilka vyplaceného 68 zl. Odevzdán za volný a svobodný, v ničem nezávadný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti J.C.Mti, panské a obecní p[an[ Tomáš Svoboda a p[an] Jan Jahn S.R.S.N.
Poněvadž na tom gruntě nápadníku Jiříkovi Pecovi náleželo, taky se mu polovic na těch 35 zlr zráží, totiž 17 zlr 30 kr. Zůstává mu dopláceti tak mnoho, totiž 17 zlr 30 kr, ostatní peníze k obci města Stráž[nice] platiti se budou. Dne a letha ut supra.
f 484a
Letha Páně 1699 dne 25. Novembris za purgmistra p[ana] Jana Dašického Tobiáš Žilka položil za gr[unt] ut s[upra] k obci městské na zaplacení dluhu Balášovs[kého] na Vrbovce 2 zlm, za které jsouce toho douležitá potřeba vypisuje se jemu 4 zlm. Ty přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu svého za příjem.
Leta 1701 [dne] 30. Novembris za purg[mistra] pana Jana Dašického Tobiáš Žilků položil k obci městské 1 zlm, za který jsouce toho douležitá potřeba na rešt vinný knížecí vypisuje se mu 2 zlm.

Letha Páně 1710 dne 12. Decembris za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce Tobiáš Žilka na gruntě ut supra ještě 30 zlm obci a sirotkům neb[ožtíka] Jiříka Pece
15 zlm dopláceti, však že takových sirotků již naživě není, tehdy ta všecka summa k obci strážnickej připadla. Však že tenž grunt skrz tou uherskou rebelii spolu z jinými na ruinu vyšel, jemu f 484b
z těch 39 zlm třetí částka se upúští, totiž 13 zlm. A tak ješět jemu k doplacení zůstává 26 zlm, na kterúžto summu dne ut supra při držaných posudcích pokládá 1 zlm. A tak se jemu za zaplacené vypisuje 14 zlm d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Tobiáš Žilka pokládá peněz ročních obci městskej 1 zlm, za kterýžto jsouc toho důležitá potřeba vypisuje se mu 2 zlm.

Přípis Karlovi Večeřů

Letha Páně 1748 dne 18. Junii za purgkmistra p[ana] Ignáce Pfilipa a pánův toho času radních jest Jiřík Žilka přednesl, kterak on ten ut supra menovaný a po svým nebošt[íku] oci zerbovaný dům z Karlem Večeřú na jeho v Novej ulici mající dům
f 485a
dobrovolně profrajmarčil a ty na tomto domě podlužný verunkové peníze p[e]r osem rejnsk[ých] moravsk[ých] na ten od Karla Večeři v Novej ulici profrajmarčený dům přenáší a takové kdyby k zaplacení přišlo, složiti chce a se zavazuje, s tím tento dům Karlovi Večeřovi od toho břemena osvobozuje. Pročeš se tento ut supra jmenovitý dům Karlovi Večeřovi za jeho vlastní a svobodný zde připisuje a odevzdává.
Rukojníci toho jsou p[an] p[an] Joseph Heysig a p[an] Matěj Paška. Jenž se stalo anno et die ut supra.

Přípis Anny, manželky zvrchu psaného p[ana] Karla Večeře

Leta Páně 1774 dne 20ho měsíce února za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času předstoupil na rathúz města Strážnice držitel gruntu ut supra p[an] Karel Večeřa a tu přednesl, kterak on z čistej vůle svej tento grunt svůj za grunt manželky svej Anny v Zákostelní ulici sub N.43, folio 424 stojící, kterýžto zeťovi svému Francovi Zdražil per donationem inter vivos ediroval, přefrejmarčil a podle toho cum omni jure za její vlastní odevzdal, takže ani on, aniž žádný jiný živý člověk
f 485b
ženského neb mužského pohlaví na takový pod jakýmkoliv tahem potahovati se nemá, jakož taky i on nynější držitel linie tohoto gruntu na tom tím spůsobem přefrejmarčeným gruntě nižádným vymyšleným spůsobem nic k pohledávání míti nechce a nebude. Podle toho grunt tento jí manželce pana Carla Večeře Anně titulo commutationis tímto se za její vlastní, volný a dědičný i v ničem nezávadný vedle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu, placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Joseph Dvořák a pan Petr Gruner S.R.S.B.a N.

Hypothec: ob diesem Hause haftet 50 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelden, welche hier primo loco versicheret worden. Strassnitz am 17te Junii [1[796.
Laut im Buche quitantiarum de dato [1]795, folio 39 einverlebten Quittung sind diese 50 Fr haar bezahlt, hier geloschet worden. De sessione 15te Novembris 1801. Prat.