Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 Grunth Jíry Koudelky

f 581a

Letha Páně 1591 podle zápisu kněh starých purgkrechtních červených v listu 21 nadepsaný Jíra Koudelka koupil jest podsedek od Apolony, vdovy po ne[božtíku] Klimentovi zůstalý, za 30 R.
Na tu summu závdanku položil cechmistrům krejčířským strážnickým 4 R a peněz purgkrechtních do leta [15]93 9 R.
Ostatek dopláceti má 17 R osobám níže psaným, a to těmto:
Item cechmistrům krejčířským strážnicským mimo prvnější vyzdvižení 5 R. Ty mají od letha [15]94 při Vánocích platiti takto: letha [15]94 po 4 R a letha [15]9+5 1 R.
Item Apoloně, vdově po nebožt[íku] Klimentovi zůstalej
12 R. Správu ten Jíra dává, že by ty peníze od Apolony měl koupiti, jestliže to prokáže, má toho užíti.
I našlo se, že podle vysvědčení těch cechmistruov a Martina Hybnara ty peníze jest skoupil, a tak toliko těm cechmistrům již dopláceti zůstává 5 R.
Rukojmě Kašpar Cvrček, Petr Karbinskej, Blažek Bradclavskej a Macek Vyšovskej S.R.S.A.N.
f 581b
Letha [15]94 položil Jíra Koudelka za grunth svůj peněz purgkrechtních cechu krejčířskému na skoupený peníze 5 R.
A tak tu oni nic více nemají a ten grunt zaplacenej má a žádnému na něj dlužen není.

Leta 1598 ouřad předměstskej prodali podsedek ut s[upr]a pozuostalej po n[ebožtíku] Jiříkovi Koudelkovi Matějovi Palečkovi za summu 30 R. Závdanku položil 4 R, ostatek summy platiti má od letha [15]99 při Vánocích po 2 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské i obecní Jan Cihlářů, Mikuláš Přenský S.R.S.N.
Ten závdanek svrchu psanej jest vydán z poručení J.M. Páně Zuozaně Shořalce, kteráž j[es]t pro svý neřádný chování z města vypovědína. A tak ona na tom podsedkuo ani v statkuo Jíra Koudelky žádné spravedlnosti nemá.
Na tom podsedku náleží předních peněz mimo vzetí závdanku s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Koudelky 26 R.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Matěj Paleček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Koudelky 2 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Matěj Paleček na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Koudelky 2 R.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Matěj Paleček prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Kubíkovýmu za summu 30 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Urban Bendář, Balcar z Oujezda S.R.S.a N.

Téhož letha a za konšela ut s[upr]a položil Václav Kubíků na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Koudelky 1 R.
f 582a
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Václav Kubíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Koudelky 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Václav Kubíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Koudelky 1 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Václav Kubíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Koudelky 2 R.

Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší prodali požár pozůstalý po n[ebožtíku] Václavovi Kubíkovi Ambruzkovi Lenckovi za summu 10 R bez závdanku a platiti má od letha 1615. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Mužíků a Jan Žabka S.R.S.N.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Ambrož Mrázek Korvický prodal podsedek svůj Janovi, synu n[ebožtíka] Bartoše Uhléřového, za summu 16 R 23 gr. Závdanku dal jemu 6 R 23 gr, platiti má ročně po 1 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Uhléřů a Jura Sklenovský SRSN. Stalo se za fojta Valentina Krnovského den s[vatý]ch Petra a Pavla leta ut s[upra].
Téhož leta za téhož ouřadu Jan, s[irotek] n[ebožtíka] Bartoše Uhléřového, položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Koudelky peněz 1 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan, s[irotek] n[ebožtíka] Bartoše Uhléřového, položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Koudelky peněz 1 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Bartoše Uhléřového položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Koudelky 1 R.

Pustý