Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

79 Grunth Mikuláše Přenského

f 781a

Ten Mikuláš vejš psaný má podsedek svuoj od Dobiáše Trávníčka za summu 10 R hotových koupenej.
A tak má zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového podle rozdílu statku n[ebožtíka] Mikuláše vejš psaného Lida, vdova po něm pozůstalá, podsedek ut s[upr]a na díl svůj v summě 40 R ujala.
A tak jej zouplna a docela zaplacenej má.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Vnorovský, manžel Lidy svrchu psané, jemuž po ní ten ut s[upr]a požár přišel, daroval jej Thomáškovi Vařečkovi, aby jej sobě vystavěl a na něm bydlel. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Ten Thomášek Vařečka týž požár ut s[upr]a prodal zase Jiříkovi Sedliskýmu za hotový 1 R. A tak jej týž Jiřík zouplna zaplacený má. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Ďuličků a Jíra Zámušelík S.R.S.A N.

Pusté
f 781b
Letha Páně 1723 dne 26. Novembris za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času jsouce týž grunt od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo, takový začal stavěti Jan Malík a nedostavíc aniž dadúc jej sobě připsati, prodal jej zase Matúšovi Růžičkovi, příchozímu tesaři, za hotových pět rýnských, kteréžto za vystavení se počítají. Pročež grunt týž se připisuje a odevzdává v summě verunkovej 20 zlm, placením ročně obci městskej po 1 zlm. Odevzdán jest jemu za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Antonín Duray a p[an] Šebestian Mlýnek S.R.S.V.a N. Polhocení ještě v roku 1724 užíti má.

Přípis Martina Mikésky

Leta Páně 1779 dne 23. měsíce ledna za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Tomáš Mikéska grunt ut supra po vejš jmenovaném Matúšovi Růžičkovi ukúpený, takový nedajíce jej sobě
f 782a
pořadně připsati odevzdal synovi svému Martinovi Mikéskovi, kterýžto podobně jsouce při recrutirování skrze vojáky pod vinohrady strážnickýma zastřelen, týž grunt purgrechtně odveden neměl. Když pak po smrti jeho pozůstalost právně se inventirovala a dle dalšího pořádku týž grunt synovi jeho

jednorozenému vedle prošacování za summu 100 zlr připadl, z kterého on pozůstalý syn a dědic Martin Mikéska toliko
20 zlr 20 2/3 kr matce svej splatiti a mimo toho summu verunkovú p[e]r 20 zl mor[avských] po 1 zl mor[avském] ročně obci městskej odvádět se majících na sebe potáhnuti se zavazuje. Odevzdán jemu za volný a svobodný dle řádu purgrechtního ze vším na gruntě tom od starodávna se vynacházejícím právem.
Rukojmě za opravu gruntu a placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Pavel Paravičini a pan Jozef Svoboda S.R.S.V.a N.