Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

70 Grunth Pavla Kloboučníka

f 691a

Ten nadepsaný Pavel má grunth svůj zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Leta 1598 prodán grunt po n[ebožtíku] Pavlovi zůstalý ze čtvrtí roli osetou, z loukou [na] Velký, z 1 krávou starú, svině hladné 2 a krmná 1, dříví, což jeho koliv bylo v témž gruntu, Danielovi Skuteckýmu za summu 300 R. Závdanku hned při odevzdávce položil Daniel 60 R a ostatek platiti má od letha [15]98 při Vánocí[ch] po 20 R. A mimo ten závdanek položený zrazil sobě na díl manželky své 12 R 18 gr 1 ½ den a tak ještě všeho dopláceti zůstává 227 R 11 gr 5 ½ den.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti Tomáš Krmelínský, Tobiáš Zedníků, Lukáš Pavlových, Pavel Sova, Šimon Suchánek, Petr Kašparových S.R.S.N.
Leta 1598 položil Daniel Skutecský za grunt svůj peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Kloboučníka 20 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Daniel Skutecský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kloboučníka 20 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Daniel Skutecký za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kloboučníka 20 R.
f 691b
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Daniel Skutecký za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klobúčníka 10 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Daniel Skutecký za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kloboučníka 20 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Daniel Skutecký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klobúčníka 20 R.
[Pustý]

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Daniel Skutecký prodal požár s půl čtvrtí roli Daňkovi Lukovskému za summu 100 R. Závdanku jemu dal 8 R, platiti má od letha 1610 při každých Vánocích po 8 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Faber, Martin Bučovský S.R.S.A N.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Daniel Lukovský za grunt a roli na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kloboučníka 8 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Daniel Lukovský za g[runt] 6 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel Lukovský za grunt 5 R.

Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel Lukovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klobúčníka 6 R.
Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového Daniel Lukovský položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Klo[boučníka] 6 R.
Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Lukovský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Kloboučníka jinak Doubravy 6 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Lukovský položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Kloboučníka jinak Doubravy 7 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Lukovský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Kloboučníka jinak Doubravy 6 R.

Pustý

Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Daněk Lukovský prodal ten grunth s půl čtvrtí roli, s jednou štěpnicí za Starým městem Janovi Machelskému za summu 150 R bez závdanku, placením po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Daniel Lukovský a Martin Klouček S.R.S.N.
f 692a
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho Manda, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Machelském, prodala grunt nadepsaný Janovi Bartkovi za summu (stal se tuto omyl).
[Pustý]

Letha Páně 1698 dne 10. Octobris za purgmistra pana Jana Ghatteho a spoluradních téhož letha jsouce ten grunt ut sup[ra] od mnoha let pustý a jen toliko holé místo, aby jak milost[ivé] vrchnosti, císařské i obecní užitky se zvelebovaly a rozmáhaly, puštěn jest ten grunt a místo pusté Janovi Sahnašovi za summu 10 zlm bez závdanku. Těch pak 50 zlm proto se upustilo, že holé a pusté místo jest, platiti jej má ročně po 2 zlm k obci městské, jestli žádných nápadníkův se nenajde. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gruntu a povinnosti p[an] Pavel Hořák a p[an] Jan Čejka SRSVN dne a leta ut supra.

Letha Páně 1711 d[ne] 7. Febr[uarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času chtíce se zaujat toho gruntu Jan Zahnaš, takový sobě připsat dal, však na něm nic nezvelebíc jeho zanechal, potom zas
f 692b
zaujal se toho gruntu Jan Sklenovský, který sobě jej až posavad připsaného neměl. Pročež aby v městě dobrý řád zachován byl, připisuje se jemu týž grunt v summě jak prve

100 zlm, však že tenž grunt on hnedt z holého místa stavěl, aby jej dálejíc tím lépeji opravovati mohl, upúští se jemu z tej summy polovic, totiž 50 zlm, ostatní bude povinen platiti obci městskej na letha ročně po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých povinností Martin Spěvák a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra].
Letha a d[ne] ut sup[ra] pokládá peněz posudkových z gruntu svého Jan Sklenovský 1 zlm.
Ty přijal zvrchu psaný purgmistr za příjem.
f 693a
Přípis domu Tomáše Píže

Leta Páně 1762 dne 5. Junii za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních toho času majíce Tomáš Sklenovský dům od otca svého zděděný a právně sobě nepřipsaný, handloval on a premutiroval ten dům z Tomášem Píže, který jemu svůj dům na Miserově vedle Pavla Svobody ležící odstúpil a k tomu Tomášovi Sklenovskému 60 zlr přidal. Pročež se najmenovaný dům Tomášovi Pížovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává spolu z těma verunkovýma penězi ročně po 2 zlm.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] král[ovských], vrchnostenských i městských p[an] Joseph Svoboda a p[an] Jozef Stanislav. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.

Přípis Ondřeje Tománka

Leta Páně [1]770 dne 4. Januarii za burgmistra pana Carla Večeřa a spoluradních toho času majíce nahoře psaný Ondřej Tománek své dospjelé leta předstoupil na dům radní
f 693b
a uctivě žádal, aby jemu ten na předměstí po nebo[žtíku] Tomášovi Pížovi pozůstalý a při veřejné licitaci jakošto plurimum offerenti na něj v sumě za 174 zlr koupený dům právně připsán byl. Pročeš se jemu jmenovaný dům spolu spolu s tyma na něm obci mněstské podlužnýma verunky p[e]r 49 zlm při posudcích po 2 zlm spolu i na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení císař[sko] král[ovské], vrchno[stenské] a mněstské povinnosti p[an] Frantz Gatty a p[an] Petr Gruner. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Jakuba Sasína

Leta Páně [1]770 dne 18. Februarii za burgmistra pana Carla Večeře a zpoluradních toho času předstoupil do domu radního Andris Tománek a uctivě ohlásil, kterak on svůj na předměstí ležící a sobě právně
f 694a
připsaný dům Jakubovi Sasínovi za summu 162 zlr odprodal. Pročeš se jemu kubcovi Jakubovi Sasínovi s tím na něm od starodávna majícím právem a mněstské obci podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 49 zlm při posudcích po 2 zlm připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] králov[ské], vrchnostenské a mněské povinnosti p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku ut supra.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 85 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden.
De sessione 23te Maii 1800. Prat.
Imgleichen haftet 40 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier secundo loco versicheret werden.
De sessione 10te Septembri 1803. Prat.