Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

90 Grunth pana Bředslavského

f 891a

Ten grunth jest zaplacenej a od dávných leth svobodnej.

To místo pusté prodáno od JM Pána pana Kašpara Melichara z Žerotína, pána na Strážnici, obci předměstské, aby sobě dům radní na tom místě vystavili, za 70 R peněz hotových.
A tak ten grunt mají zouplna a docela zaplacený.