Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Letha Páně 1606 inventář statku pozuostalýho po n[ebožtíku] Janovi Oulehlovém

span class="f">f 69a

Sirotci po něm: Barbora manželka a Šimun syn.

Mají statku toto:
Podsedek požár prodán Janovi Radějovskýmu za 50 zl.
Item vinohrad v Svárové hoře za 40 zl.
Item na podsedku druhém, na němž Thomáš Šťastný z Prostějova jest, summy 17 zl.
Summa týhož statku 107 zl.

Dluhu s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Zemanovýho 6 zl, sou zaplaceny z oplacení Mikuláše Kušánka.
Item s[irotku] n[ebožtíka] Jana Kučery též dlužno 6 zl.
A[nn]o 1616 s podílu Šimona Oulehle sou za dluh n[ebožtíka] otce oplaceny [a] vyplaceny těch 6 zl sirotku nebo[žtíka] Kučery.

Zuostává čistého statku mimo splacení dluhův 95 zl.

Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky Jan Radějovský položil za podsedek svůj peněz ročních 4 zl. Ty jsou vydány Mikulášovi Kušánkovi na díl Barbory manželky jeho.
Co jest týž Mikuláš více přijal, to jest při gruntě 7.
Od Tomáše Prostějovského za podsedek přijato peněz 2 zl. Z toho dáno Šimonovi 1 zl a Mikulášovi Kušán[kovi] 1 zl.
Od tohoto času budou společně bráti ty peníze.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra Jan Radějovský položil za podsedek peněz ročních 4 zl. Dáno Mikulášovi Kušánkovi 2 zl a Šimonovi též 2 zl.
f 69b
Toto jim nápadníkům a to těmto ut supra jest vydáno:
Item Barbora vzala na díl svůj jednu polovici vinohradu nahoře psanýho v summě 20 zl.
Item Šimun sirotek přijal na díl svůj vinohradu druhú polovici v summě 20 zl.