Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 S[tatek] n[ebožtíka] Šimona Konečnýho jinak Pecivála

f 162a

Zůstalo po něm dětí tré, Kuna, Kateřina a Jan a Anna matka jejich čtvrtá.

Vyhledalo se jim statku toto:
Na gruntě 43 požáře pustém podle šacování 15 zl.
Půl achtele vinohradu v Svárově hoře z boudú, presem,
2 káděmi, 1 v 2 ½ a druhá v 1 ½ bečky, zaplacený ve 100 zl.
Čtvrt achtele vinohradu též v Svárově zaplacený za 40 zl.
Jiný čtvrt achtele vinohradu v též hoře zaplacený za 50 zl.
Roli kus činžové zaplacené pod Golgatou za 30 zl.
Roli udělaná z louky pod horou Svárovou za 20 zl.
Kus roli v panoším poli od Škracha ze Lhoty za 16 zl.
Štěpnice u Proudu podle Grašíkovej při Moravě za 40 zl.
Plž pro víno neporušená za 5 zl.
Zahrádka v Kněze rokytí pro zelí zaplacená za 4 zl.
Summa statku svrchu psaného 320 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Panu Václavovi Hanákovi do Skalice půjčených peněz 10 zl.
Hesce Židovce do Strážnice za plátno zůstalo dluhu 3 zl
15 gr.
Na zbor petrovský 4 zl a kostel 4 zl, činí 8 zl.
Summa dluhu 21 zl 15 gr.
Zůstane statku po zaplacení dluhu 298 zl 15 gr.
Dělíc to na štyri díly, dostane se každému po 74 zl 18 gr
1 den.
f 162b
Toto každý na svůj díl přijímá:

Anna mateř toto na svůj díl přijímá:
Půl achtele vinohradu v Svárově z boudú, presem a káděmi dvěma v summě 100 zl.
Grunt požár 43 přijímá v summě 15 zl.
Plž pro víno 5 zl.
Zahrádka v Kněze rokytí pro zelí v 4 zl.
Summa, což na svůj díl přijímá, 124 zl.
Srazíce sobě dílu svého 74 zl 18 gr, zůstává nápadníkům dopláceti 49 zl 12 gr, placením při příštích Vánocích letha 1622, položiti má, aby se dluhy zaplatily, 10 zl a potom rok po roku po 6 zl platiti.

Kuna toto na svůj díl přijímá:
Čtvrt achtele vinohradu v hoře Svárových v summě 50 zl.
Polovici roli pod Svárový, která byla z louky udělána,
v 10 zl.
Polovici roli v panoším poli v summě 8 zl.
Summa, což na svůj díl přijímá, 68 zl.
Zůstává se jí doplatiti 6 zl 18 gr.

Kateřina toto na svůj díl přijímá:
Čtvrt achtele vinohradu v Svárových v summě 40 zl.
Polovici roli pod Svárový, která byla z louky udělána, v summě 10 zl.
Polovici roli v panoším poli v summě 8 zl.
Štěpnice polovici v summě 20 zl.
Summa, což Kateřina na díl svůj přijímá, 78 zl.
Srazíce dílu svého, zůstane nápadníkům dopláceti 3 zl
12 gr.

Jan toto na svůj díl přijímá:
Roli kus činžové pod Golgatú v summě 30 zl.
Štěpnice polovici v summě 20 zl.
Summa, což na díl svůj přijímá, 50 zl.
Zůstává se jemu doplatiti 24 zl 18 gr.
f 163a
Tou štěpnici a roli matka užívati má až do zrostu sirotka a má jej do školy dáti a šaty mu jednati.

Více do tohoto statku připadlo po n[ebožtíku] Pavlovi Konečným nápadu v summě 71 zl 4 gr.
Na to jim odvedeno toto:
Štěpnice u Proudů za lázní petrov[skou] v summě 20 zl.
Roli u stavidel zastavená ve 45 zl.
Ostatek vinohradu čtvrt achtele, který podli vinohradu Dřevečkového jest v hoře Svárových, když bude prodána, má se jim doplatiti.
Dělíc na 4 díly, dostane se na 1 díl po 17 zl 23 gr ½ den.

Z toho přijali:
Kuna přijala štěpnici u Proudů za lázní petrov[skou] ve
20 zl.
Zůstává jiným nápadníkům doplatiti mimo sražení dílu svého
2 zl 6 gr 6 ½ den.

Kateřina přijala roli u stavidel zastavenou v summě 45 zl.
Zůstává jiným nápadníkům doplatiti po sražení dílu svého
27 zl 6 gr 6 ½ den, placením počna při Vánocích letha 1622 po 5 zl.

Příjem a vydání:
Přijato od Anny matky za statek svrchu psaný přebraný 3 zl 15 gr. Ty jsou dány na dluh Hesce Židovce.
Více přijato od Anny matky za statek převzatý 10 zl. Ty jsou vydány panu Václavovi Hanákovi do Skalice na dluh.