Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Registra sirotčí

dědiny Zvolenova,
založená na den s[vatého] Valentina
leta Páně 1601

f 3a,b
Index neb poznamenání toho, kde by který statek nalezen býti měl

1 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Kučery ............... 7
2 S[tatek] n[ebožtíka] Mikuláše Ducháče .......... 27
3 S[tatek] n[ebožtíka] Matěje Doubravy ........... 32
4 S[tatek] n[ebožtíka] Jíry Puchrého ............. 37
5 S[tatek] n[ebožtíka] Matěje Škráška ............ 47
6 S[tatek] n[ebožtíka] Ondry Bombálka ............ 54
7 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Klabuně .............. 56
8 S[tatek] n[ebožtíka] Augustina Nedomovýho ...... 59
9 S[tatek] n[ebožtíka] Matěje Sládka ............. 62
10 S[tatek] n[ebožtíka] Havla Nováka .............. 65
11 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Oulehlového .......... 69
12 S[tatek] n[ebožky] Anny Klučkové ............... 72
13 S[tatek] n[ebožtíka] Matouše Čechy ............. 74
14 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Prokše ............... 77
15 S[tatek] n[ebožtíka] Jakuba Hanáka ............. 81
16 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Žíly ................. 84
17 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Pavlovi Kotkovi ...... 90
18 S[tatek] n[ebožtíka] Daniele Oulehly ........... 94
19 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Prchlíka ............. 101
20 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Beňkových ............ 104
21 S[tatek] n[ebožky] Doroty Klablových ........... 107
22 S[tatek] n[ebožky] Kateřiny Fryštackej ......... 110
23 S[tatek] n[ebožtíka] Matěje Ratišky
jináč Kuchynky ....... 114
24 S[tatek] n[ebožtíka] Vácslava Valače ........... 130
25 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Vávry ................ 132
26 S[tatek] n[ebožtíka] Matouše Věrovanského ...... 135
27 S[tatek] n[ebožtíka] Pavla Žišky ............... 137
28 S[tatek] n[ebožtíka] Melichara Hellera ......... 140
29 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Kolkového ............ 146
30 S[tatek] n[ebožtíka] Ondry Mouchnického ........ 149
31 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Křikle ............... 152
32 S[tatek] n[ebožtíka] Jiříka Hrotka ............. 155
33 S[tatek] n[ebožtíka] Šimona Konečného .......... 162
34 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Jiříkovi Šafářovi .... 165
35 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Matoušovi Krchňavém .. 166
36 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Jakubovi Hrabovským .. 168
37 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Janovi Benešovským ... 170
38 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Matějovi Tichým ...... 171
39 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Janovi Staňkovém ..... 172
40 S[tatek] n[ebožtíka] Pavla Ratiškovského ....... 173

41 S[tatek] n[ebožtíka] Pavla Holbového .......... 175
42 S[tatek] n[ebožtíka] Thomáše Prostějovského ... 177
43 S[tatek] n[ebožky] Anny Augustýnky ............ 178
44 S[tatek] n[ebožtíka] Jíry Kotka ............... 179
45 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Vojny ............... 180
46 S[tatek] n[ebožtíka] Jíry Stašového ........... 183
47 S[tatek] n[ebožtíka] Jakuba Lišky ............. 185

f 5a

L e t h a P á n ě 1 6 1 3

za panování J.M. vysoce urozeného pána pana
Ladislava Velena z Žirotína a na Břeclavi, Moravské Třebové
a Zábřeze, J.M.C. římského, uherskýho a českýho krále rady,
a za urozenýho vladyky pana Balthazara Šimunskýho z Šimuni a
na Bogdončovicích, ty časy ouředníka na Břeclavi,
za fojství Mathouše Krchňavých, konšelův jeho Jana Bobra,
Jury Hrotka, Pavla Surých, Jíry Šafáře, Floriána Krejčího
a Martina Chovánka, též u přítomnosti Petra Šáchy, Matěje
Tichýho a Šimuna Peciválovýho, ode vší obce k tomu
vybraných osob
na zámku Břeclavi sepsána sou tato registra sirotčí,
do nichž zapisovati mají všelijaké pozuostalosti sirotčí,
podle nichž jeden každý, chudí i bohatí, spravedlností svých
doptávati se budou moci.

Dokonány 12. dne Marti letha ut supra