Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Matějovi Tichém

f 171a

K tomu statku jsou sirotci dva, Kateřina a Jan.

Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Grunt 9 s plžem prodaný Eliášovi Ďatlovi za 15 zl.
Vinoh[rad] v Dolní hoře, který jest prodán Janovi Belovi na půl vínem placením za 100 zl.
Druhý vinoh[rad] v týž hoře, který prodán jest Martinovi Kopřivovi na půl vínem placením za 50 zl.
Štěpnice za 10 zl.
Roli v Hačkách za 10 zl.
Summa všeho statku činí 185 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Panu Václavovi Hanákovi do Skalice 42 zl 15 gr.
Do statku Thobiáše Mlynáře 10 zl.
Summa dluhův 52 zl 15 gr.
Zůstává čistého statku po zaplacení dluhův 132 zl 15 gr.
Dělíc to na dva díly, dostane se po 66 zl 7 ½ gr.

Kateřina přijímá na díl svůj roli v Hačkách za 10 zl.
Zůstává se jí doplatiti 56 zl 7 ½ gr.

Janovi zanechává se štěpnice za 10 zl.
Zůstává se jemu doplatiti 56 zl 7 ½ gr.