Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Janovi Staňkovém

f 172a

Nezůstalo po něm žádných dítek ani manželky.

Vyhledalo se po něm spravedlnosti:
Grunt 61 požár a na něm zaplaceného 8 zl.
Půl achtele vinoh[radu] v hoře Tmici zaplacený za 60 zl.
Štěpnice u Proudů zaplacená za 20 zl.
Roubanice v Moravskej zaplacená za 10 zl.
Summa všeho statku činí 98 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Obci bobalovské 14 gr.
Šalomounovi Soplivému Židu dluhu 7 zl 23 gr.
Summa dluhův 8 zl 7 gr.
Zůstává čistého statku po zaplacení dluhu 89 zl 23 gr.

Ta pozůstalost poněvadž se bližších přátel nenachází, puštěna jest k užívání Lukášovi Kopýtkovi, z toho aby dluhy zaplatil. Pakli by se bližší přátelé našli, nežli on s manželkou svou jest, má z toho těm přátelům odpovídati.