Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 S[tatek] n[ebožtíka] Jakuba Lišky

f 185a

Po něm nezůstalo sirotků žádných, kromě manželka jeho Kateřina.

Vyhledalo se jí spravedlnosti toto:
Půl achtele vinohradu v Svárové hoře slove Chovánkovský za 50 zl.
Dva achtele vinohradu v Dolní hoře, totiž jeden od obce rybářské petrovské a druhý od Jana Ptáčníkových koupený, a na nich zaplaceného 60 zl.
Vinohrad v Svárových novosad krajina zadní za 6 zl.
Roli Holbovská na Lazích za 35 zl.
Roli slove Klučovaniny nad Plži za 14 zl.
Roli chmelinec i z loukou Bobrovskou za 20 zl.
Štěpnice Morousovská za 10 zl.
Plž sklep Bumbálkovský za 20 zl.
Dluhu na Kryštofovi Salašným za réž 99 zl dlouhé mince, za ty má položiti na dobré [minci] summy 30 zl.
Dluhu na Martinovi Stavinoškovi v dlouhé minci 16 zl.
Na Jírovi Klobřovi dluhu tolikéž dlouhé mince 8 zl.
Summa všeho statku činí 338 zl.

Toho všeho statku Kateřina, manželka po témž Jakubovi Liškovi zůstalá, se ujímá, z kteréhož má dole psané dluhy zaplatiti a zouplna bez zaneprázdění spokojiti, totiž:
Do truhlice sirotčí na sirotky n[ebožtíka] Pavla Morousa peněz půjčených 12 zl zaplaceno.
Janovi Kučerovi 3 zl 25 gr 5 den zaplaceno.
Jiříkovi Sládkovi dluhu 3 zl 25 gr 5 den zaplaceno.
Pavlovi Surýmu 3 zl zaplaceno.
Petrovi Šáchovi na doplacení vinoh[radu] novosadu v Svárové hoře 2 zl zaplaceno.
Na zbor petrovský peněz poručených 15 zl.
Na kostel petrovský peněz poručených 15 zl.

Mimo ten svrchu psaný statek zůstal ještě jeden vinoh[rad] ve Svárové hoře, od Marečka za summu 50 zl koupený, kterýž Janovi, synu nebo[žtíka] Bumbálka Sládka, chovanci svému, poručil. A ten vinohrad i s tím sirotkem ouřad bobalovský dobrovolně (poněvadž panský sirotek není) pod svou správu přijali a uvolili se toho sirotka opatrovati a takový vinohrad jemu do zrostu jeho dochovati.
Takový vinohrad ujal Thomáš Zubřický, připověděl sirotka chovati a vinohrad dělati.

f 185b
Příjem a vydání:
Letha 1626 za fojta Pavla Surého od Kryštofa Salašného na dluh jeho přijato peněz na dobrou minci 12 zl.
Ty peníze jsou odvedené nápadníkům Pavla Morouse jinak Prokšového a přijala je Anka, sestra téhož neboštíka Pavla, poněvadž po něm žádných sirotků nepozůstalo.
NB. Jakož jest v tomto statku na svrchu psaných dvou achtelích vinoh[radu] v Dolní hoře ležících podle poručenství neboštíka zaplaceného 60 zl zapsáno, když se v registřích horenských toho vyhledávalo, tehdy se nachází, že ten jeden achtel od Jana Ptáčníkových jest za hotových 25 zl koupen, za druhý pak achtel obci rybářské petrovské že jest toliko 6 zl vyplaceno. A tak se na těch dvou achtelích zaplaceného nachází toliko 31 zl a tento statek tudy bude zmenšen o 29 zl.