Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Janovi Benešovským

f 170a

K tomu statku jest sirotek jeden Martin.

Vyhledalo se jemu spravedlnosti:
Grunt 48 požár zaplacený za 10 zl.
Štěpnice u Proudů zaplacená za 15 zl.
Na vinohradě v hoře Tmici zaplaceného 73 zl.
Vinoh[rad] v Bavsa hoře zaplacený za 10 zl.
Dluhu na Janovi Radějovským, což za něj neboštík Jan Benešovský panu Žeranovskýmu zaplatil, 32 zl 22 gr.
Matouš Krchňavý týmž spůsobem, což za něj panu Žeranovskýmu zaplatil, 33 zl 10 gr.
Summa všeho statku činí 174 zl 2 gr.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Martinovi Stavinoškovi za polufodří 2 zl 10 gr.
P[anu] Václavovi Hanákovi do Skalice za obilí 89 zl 15 gr.