Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Letha Páně 1607 inventář statku pozuostalýho po neboštíkovi Augustinovi Nedomovým

f 59a

Siroty Anna manželka, dcery Katheřina a Anna.

A mají statku po otci svém:
Item podsedek pokládá se v 10 zl.
Ietm vinohrad ve Tmici za 40 zl.
Item vinohrad v Horní hoře za 40 zl.
Item štěpnice horní za 20 zl.
Item štěpnice duolní a chmelinec za 20 zl.
Summa toho statku 130 zl.
f 59b
Dlouhové po něm pozuostalí:
Item na kostel petrovský 5 zl, dáno na to 3 zl.
Item a na zbor petrovský podle poručenství týž 5 zl, dáno již na to 3 zl.
Item na písaře a ouřad od spravení statku 1 zl 18 ½ gr.
A tak zuostává mimo dlouhy svrchu psaný na 3 díly 118 zl
11 ½ gr.
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde na každý díl po 39 zl
11 gr 1 den.

Anna manželka jeho přijala na díl svůj požár v penězích
10 zl.
Též přijala vinohrad ve Tmici hoře v 40 zl.
A tak povinna bude dopláceti z vinohradův a podsedku jiným nápadníkům Anně 10 zl 18 gr 6 den.

Katheřina ujímá na díl svůj vinohrad v Horní hoře v summě 40 zl.
Item týž Katheřina ujímá na díl svůj štěpnici horní ve
20 zl.
A tak Katheřina Anně povinna dopláceti 20 zl 18 gr 6 den, pokládá je podle ourody po 3 zl.

Letha 1612 položil Thomáš Prostějovský vejrunku na summu svrchu psanú Anně sirotku 2 zl. Ty jest přijala Anna na díl svůj.
Anna přijala na svůj oddíl štěpnici duolní a chmelinec, oboje v summě 20 zl.
Za leto 1614 a 1615 položil Tomáš Prostějovský za vinohrad v Horní hoře ležící po 3 zl – 6 zl. Vydáno Anně, s[irotku] nebo[žtíka] Augustina, ty peníze.
Za leto 1616 položil Tomáš Prostějovský za vinohrad v Horní hoře 3 zl. Sou vydány Anně, s[irotku] n[ebožtíka] Augustina Nedomovýho, ty tři zlatý.

f 60a
Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky od Tomáše Prostějovského přijato za vinohrad v Horní hoře 3 zl. Ty jsou vydány Anně, s[irotku] n[ebožtíka] Augustina Nedomových.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra od Tomáše Prostějovského za vinohrad v Horní hoře přijato peněz 3 zl. Ty jsou vydány Anně, s[irotku] n[ebožtíka] Augustina Nedomových.