Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Jiříkovi Šafářovi

f 165a

Nezůstalo po něm žádných dítek ani manželky.

Vyhledalo se po něm statku:
Grunt 39 požár zaplacený za 8 zl.
Roli v Hačkoch zaplacená za 40 zl.
Půl achtele vinohradu v hoře Růžené zaplacený za 32 zl.
Roubanice proti Proudům, prodaná Janovi Hanákovi s placením po 1 zl za 10 zl.
Obilí souržice 5 měřic prodáno po 28 gr za 4 zl 20 gr.
Z statku Jakuba Hrabovského dluhu 3 zl.
Summa všeho statku činí 97 zl 20 gr.
Z toho statku zaplaceno dluhu Petrovi Šáchovi 2 zl 4 gr.

Příjem a vydání:
Přijato z statku Jakuba Hrabovskýho dluhu 3 zl.