Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 S[tatek] n[ebožtíka] Jíry Kotka

f 179a

K tomu statku jest sirotek jeden Kateřina a matka Anna druhá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Půl achtele vinoh[radu] v Starej hoře zaplacený za 60 zl.
Roli v Hačkách pod rybníkem petrovským za 8 zl.
Louka travná sekací u Stařína za 8 zl.
Na vinohradě v Dolní hoře, který drží Jíra Kobylský, 15 zl.
Na gruntě Václava Uhlíka v Rohatci (neuvedeno).
Summa všeho statku činí (neuvedeno).
Dělíc na dva díly, dostane se na jeden díl po (neuvedeno).

Toto každý na díl svůj přijímá:
Anna matka ujímá čtvrt achtele v Starej hoře za 30 zl.
Roli v Hačkách pod rybníkem petrovským za 8 zl.
Louku travnou sekací u Stařína za 8 zl.
Summa, což na díl svůj přijímá (neuvedeno).
Srazíce dílu svého (neuvedeno), zůstane sirotku dopláceti (neuvedeno) po 2 zl.

Kateřině sirotku zanechává se čtvrt achtele vinoh[radu] v Starej hoře za 30 zl.
Zůstává se jí doplatiti (neuvedeno).
Ten vinoh[rad] užívati má matka a sirotka chovati až do zrostu jejího.