Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Letha Páně 1609 statek pozuostalý po n[ebožce] Dorotě Klabňovej

f 107a

Sirotkové Johanka a Zuzanna.

Item vinohrad, na němž mají v Zbavsa hoře 38 zl, kderýž jest koupil Šimek Huně, za nějž platiti má podle ourody po
3 zl.
Též na gruntě 59 náleželo jim 10 zl.

Příjem peněz:
Letha 1609 položil Šimek Huně vejrunku 2 zl za grunt a vinoh[rad].
Letha 1610 položil tenž Šimek vejrunk 2 zl 15 gr za grunt a vinoh[rad].
Letha 1613 položil Šimek Huně verunku za vinohrad 3 zl.
Letha 1614 a 1615 přijato od Šimka Huně za grunt a vinoh[rad] 4 zl 15 gr.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky od Šimka Huně za grunt přijato peněz 1 zl.
Téhož letha od Mikuláše Ořechovského na místě Šimka Huně za vinohrad svrchu psaný přijato 2 zl.
f 107b
Vydání těch peněz z napřed postaveného příjmu:
Vydáno na doplacení vinohradu prvním nápadníkům 1 zl.
Více vydáno za dluh Bobrovi 1 zl.
Vydáno Johance podle poručenství její mateře, čímž ji oddělila, 1 zl 15 gr.
Vydáno z nich podle poručenst[ví] mateře těchto sirotkův na zbor petrovský 2 zl.
Letha Páně 1617 za fojta Martina Stavinošky vydáno Janovi Zelenkovi z Mutěnic na místě Zuzanny manželky jeho, což na hotově bylo 9 zl 15 gr.