Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Letha Páně 1610 statek neboščky Katheřiny Fryštatskej

f 110a

Podle jejího poroučenství jest prodán Matějovi Zámečníkovýmu.
Vinohrad v Svárovej hoře za summu 30 zl.
Summa perse.

Na to vyplatil Matěj Zámečníkův:
Letha 1610 položil vejrunku 12 zl.
Letha 1611 položil Matěj vejrunku 3 zl.

Vydání těch peněz:
Vydáno na zbor podle poroučenství 5 zl a ještě na dotčený zbor zuostává doplatiti podli týhož poroučenství 5 zl.
Povinen dotčený Matěj Zámečník ještě dopláceti sirotkům anebo nápadníkům za ten vinohrad, pokládá je po 3 zl až do vyplnění summy 25 zl.
Položil Matěj Zámečník za rok 1612 a 1613 peněz na zbor podle poručenství 3 zl, zůstává ještě položiti 2 zl.
Letha 1614 položil Matěj Zámečník na zbor ty 2 zl, přijali je hospodáři k sobě.
Letha 1615 položil Matěj Zámečníků za vinohrad 3 zl. Z toho dáno Anně, s[irotku] n[ebožky] Kateřiny Fryštatské, 1 zl
15 gr, ostatek zůstává v truhlici za ouřadem.
Letha 1617 za fojta Martina Stavinožky Matěj Zámečníků položil za vinohrad na s[irotky] n[ebožky] Kateřiny Fryštatské 2 zl.
f 110b
Matěj Zámečníků platíc za ten vinohrad s[irotkům] napřed psaným, vyplatil za něj do leta 1617 15 zl a jsa povinen ještě za něj dopláceti 15 zl, prodal jej Martinovi Chovánkovi, kterýž má za manželku Annu n[ebožky] Kateřiny Fryštacké, za
40 zl. Z toho Martin Chovánek srazil dílu manželky své 7 zl
15 gr a hotových dal 25 zl Matějovi Zámečníkovi, kteréž jest Matěj přijal.
Zůstává doplatiti Johance na díl její 7 zl 15 gr, platiti má ročně po 3 zl.
Vydáno Johance, když ve dvoře sloužila, leta 1618 2 zl.
Letha Páně 1618 za fojta Jana Bobra přijato od Martina Chovánka za podsedek a vinohrad 5 zl.
Za vinohrad v hoře Svárové od téhož Martina přijato 2 zl.
Letha 1622 za fojta Pavla Surého vydáno Adamovi Mertlovému na díl Johanky manželky jeho 6 zl.
Letha 1623 za fojta Pavla Surýho vydáno Adamovi Mertlovýmu na díl Johanky manželky jeho ostatních peněz, což jí v tomto statku náleželo, 2 zl 15 gr.
A tak tu nic více nemá.