Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Kotkového

f 146a

Zůstal po něm sirotek 1 Jan a Dorota mateř jeho druhá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 42 nachází se 7 zl 15 gr.
Na roli orací v Hačkách 15 zl.
Na vinohradě v Dolní hoře 19 zl.
Summa statku 44 zl 15 gr.

Tito dluhové z toho statku mají se zaplatiti, totiž.
Do Mokrého Háje Charvátovi jednomu za obilí 5 zl.

Zůstává statku za 39 zl 15 gr.
Dělíc to na 2 díly, dostane se každému z nich po 19 zl
22 ½ gr.

Ten dluh totiž 5 zl zaplatil Bernart, otčím téhož sirotka, protož na placení za tento statek díl, což z dílů sirotčích zaplatiti přišlo, má sobě poraziti 2 zl 15 gr.

Ten statek svrchu psaný ujal Bernart, otčím toho sirotka, z něhož poráží dílu manželky své 19 zl 22 ½ gr od dluhu za obilí 2 zl 15 gr.
A tak zůstane sirotku doplatiti ročně po 3 zl – 22 zl
7 ½ gr.