Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Letha Páně 1610 inventář statku pozuostalýho po n[ebožtíku] Janovi Prokšových anebo mateři jejich toto jim náleží

f 77a

S[ynové] Pavel, Daniel a Anna cera.

Item požár podsedek za 15 zl.
Item vinohrad v Svárově za 40 zl.
Item druhá polovice v týž hoře týž za 40 zl.
Item vinohradu [polovice] v Staré hoře za 35 zl.
Item druhá polovice týhož vinohradu, na němž zaplacenýho
13 zl.
Summa toho statku 143 zl.
Rozdělíc to na tři díly, přinde na každý díl po 47 zl
20 gr.
f 77b
Vydání nápadníkům:
Item Pavel ujímá na díl svůj vinohrad v Svárově hoře polovici za 40 zl.
Item týž Pavel ujal na díl svůj požár v 15 zl.
Item Pavel ujal více vinohrad v Staré hoře v summě 35 zl.
Porazíce Pavel díl svůj, jak napřed postaveno, má dopláceti Anně sestře svý summy 42 zl 20 gr, pokládati má při každých Vánocích z vinohradův a podsedku vše po 5 zl. Rukojmí za dílo, opravu a placení grunthu i všech povinností zastavil Šimka Huni.

Item Daniel přijal na díl svůj druhú polovici vinohradu v hoře Svárově za summu 40 zl.
Item více Daniel přijal na díl svůj druhú polovici v Staré hoře, na níž jest zaplaceného 13 zl.
Porazíce díl svůj Daniel, jakž při rozdílích doloženo stojí, a vyplatíce přední peníze do Sudoměřic Kláskovej, jakž registra horenská ukazují, bude povinen ostatních peněz doplatiti Anně sirotku sestře svej 5 zl 10 gr, pokládá je po vejruncích po 2 zl 20 gr. Rukojmí za doplacení zastavil Václav Valač.

Letha Páně 1611 položil Pavel vejrunku za vinohrad 4 zl.
Za rok 1612 a 1613 položil Pavel verunku za vinohrad ut supra 5 zl, v truhle.
f 78a
Za leto 1614 a 1615 položil Pavel verunku za vinohrad koupený po 2 zl – 4 zl. Sou vydány Anně, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Prokšového.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky Pavel Prokšů položil za grunt i za statek převzatý 3 zl. Ty sou vydány Anně Prokšové do Kněžduba.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra Pavel Prokšů položil za grunt a za statek převzatý 3 zl. Ty jsou vydány Anně Prokšové do Kněžduba.

Daněk položil, což měl Anně sestře své doplatiti, 5 zl
10 gr. Ty jest přijala Anna od Daňka bratra svého, přiznala se před Pavlem Surým fojtem a staršími bobalovskými.

Pavel svrchu psaný zemřel a Daněk bratr jeho s Annú sestrú svou prodali vinohrad v hoře Svárovej Mikulášovi Ořechovskýmu za summu 45 zl. Závdanku jim dal 3 zl, kterýžto závdanek přijali Daněk a Anna k sobě, ostatek platiti má po 3 zl podle ourody, předních peněz náleží Anně 30 zl 15 gr.