Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Letha Páně 1609 inventář statku pozuostalýho po n[ebožtíku] Mathoušovi Čechovi

f 74a

Sirotci po něm: Margeta manželka a Jan syn.

Item vinohrad v Svárové hoře za summu 30 zl.
Item novosad v Zadní hoře za 14 zl.
Summa statku 44 zl.

Dluhu doplaceno za vinohrad od Jana Braněnského na místě Margety svrchu psanej manželky svý 4 zl.
Zuostává čisté summy mimo zaplacení toho vejrunku 40 zl.
Dělíc to na dva díly, přinde na jeden každý díl po 20 zl.

Ten novosad svrchu psaný prodán jest Danielovi Řehákovi do Radějova za 14 zl ut supra. Zavdal na něj 15 gr, ty vydány Margitě, vdově po nebo[žtíku] Mathoušovi Čechovi.
Za leto 1614 položil Daniel Řehák za vinohrad 15 gr. Sú v truhlici sirotčí.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky Vojtek Kašubka koupil ten vinohrad od starších za 14 zl, položil za něj týž Vojtek Kašubka 2 zl.
Ten vinohrad v Svárově prodán Martinovi Skalickému, když tak dlouho pustý zůstával, za 30 zl, platiti má za něj od leta 1620 po 2 zl.
Z těch 2 zl od Vojtka položených dáno Margetě 1 zl 7 ½ gr.