Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 S[tatek] n[ebožky] Augustynky

f 177a

K tomu statku jsou nápadníci trojí:
Předně Kateřina Salašná z Radějova a Matouš bratr její.
Druzí nápadníci Pavel Slováků a Kateřina sestra jeho v Lipově.
Třetí nápadníci Matouš Matušků.

Vyhledalo se statku po ní pozůstalého:
Grunt požár na Bobalově za 10 zl.
Půl achtele vinoh[radu] ve Tmici za 40 zl.
Na štěpnici, kterúž drží Matouš Matušků, zaplaceného na posledních penězích 3 zl.
Summa toho statku 53 zl.
Dělíc na 3 díly, dostane se na jeden díl po 17 zl 20 gr.

Vinoh[rad] ve Tmici jest prodán Matoušovi Matuškovému za summu 40 zl, placením podle ourody po 2 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1626 za fojta Pavla Surých od Matouše Matuškových přijato jest za vinoh[rad] ve Tmici jemu prodaný 2 zl.
Ty jsou odvedené Kryštofovi Salašnému na místě Kateřiny manželky jeho a má se těmi penězi rozděliti s Matoušem, bratrem týž manželky své.
Týž Matouš Matouškových porazil sobě na tom vinoh[radě] svůj třetí díl, jemu podle napřed psaného spůsobu náležitý, totiž 13 zl 10 gr. A tak ještě z téhož vinohradu dopláceti má nápadníkům ut s[upr]a jmenovitě 24 zl 20 gr, placením při každých Vánocích po 1 zl 10 gr.