Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Letha 1611 inventář statku pozuostalýho po n[ebožtíku] Jakubovi Hanákovi

f 81a

Sirotkové: Anna manželka, Jan, Martin synové, dcery Katheřina a Zuzanna.

Totiž se jeho nachází:
Item na podsedku jim zaplaceného náleží 6 zl.
Item vinohrad ve Tmici hoře za 35 zl.
Item na vinohradě v Zbavse hoře zaplaceného 10 zl.
Summa toho všího statku 51 zl.

Toto se dluhu našlo po n[ebožtíku] Jakubovi Hanákovi:
Židu Valookému 9 zl, již zaplaceno vínem.
A k ubci zuostává 1 zl, zaplatil.
Více se našlo dluhu Salmovi Židu 6 zl, týž zaplaceno vínem.

Mimo splacení těch dluhův zuostává čistej summy 35 zl.
K těm 35 zl jsou nápadníci svrchu psaní, dělíc to na
5 dílů, přijde na jednoho každého po 7 zl.
f 81b
Vydání:
Anna manželka ujala požár na díl svůj v 6 zl, dodal jí Jan syn její 1 zl.
Ujal a koupil vinohrad Jan Hanáků v summě ležící v hoře ve Tmici 35 zl, má pokládati těm sirotkům každoročně podle ourody až do vyplacení (porazíce díl svůj, kderý duole poznamenán se najde) po 3 zl. Rukojmí za dílo a placení vinohradu zastavil Jana Sedláka a Mikuoláše Pálkovýho.
Jan sobě poráží podílu svýho předně na vinohradě v Zbavse hoře summu 7 zl, zůstává druhým bratřím a sestrám jeho na tom vinohrátku na posledních penězích po 3 zl.

Letha Páně 1623 za fojta Pavla Surýho Jan Hanák což na tom vinohradě jiným nápadníkům doplatiti měl 21 zl, to jest všecko od nich skoupil. A tak má týž vinoh[rad] zouplna zaplacený.