Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 S[tatek] n[ebožtíka] Pavla Ratiškovského

f 173a

Nezůstalo po něm žádných dítek ani manželky. Nápadníci se hlásí tito: Jan Gregorův z Strážnice a Margeta, sestra neboštíka Pavla Ratiškovského.

Vyhledalo se spravedlnosti toto:
Podsedek požár za 8 zl.
Na vinohradě v hoře Svárové zaplaceného 75 zl.
Na dvouch vinoh[radech] v hoře Tmici zaplaceného 65 zl
15 gr.
Klučovanina roli nad Plži za 3 zl.
Dluhu na Janovi Kostourovi, co jemu na klučovaninu půjčil
3 zl.
Summa všeho statku 154 zl 15 gr.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Bartholomějovi Šlechtovi za obilí 8 zl.
Jedné babě do Skalice 2 zl 15 gr.
Obci bobálovské dluhu za víno 20 gr.
P[anu] Václavovi Hanákovi do Skalice za obilí 9 zl 15 gr.
Summa dluhův činí 20 zl 20 gr.
Zůstane čistého statku 133 zl 25 gr.

Příjem a vydání:
Od Mikuláše Vavřincového za jednu polovici vinoh[radu] v Svárově půl vínem placením za rok 1622 přijato 11 zl.
Od Jury Jakšového z Bobálova za druhou polovici vinoh[radu] v Svárově půl vínem placením za rok 1622 přijato 4 zl.
Ty 4 zl náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Darka předních peněz z toho vinoh[radu], zůstávají v truhlici bobalovské za ouřadem.