Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 S[tatek] n[ebožtíka] Jíry Sládkového

f 183a

K tomu statku jest sirotkův dvé, Jan a Václav a Margeta mateř jejich třetí.

Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Podsedek 51 požár a na něm zaplaceného 3 zl.
Vinohrad v Ronové hoře zaplacený za 100 zl.
Štěpnice blíž Řečice zaplacená za 30 zl.
Štěpnička druhá u lávek petrovských za 10 zl.
Roli na Sudoměřicsku chmelnice za 20 zl.
Roli louka Prokšovská na Petrovsku za 10 zl.
Na vinohradě v Staré hoře zaplaceného 67 zl.
Vína 15 v[ěder], kteréž jest šacováno za 45 zl.
Summa všeho statku činí 285 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Michalovi Kindlových do Skalice za 2 ½ m[ěřice] rži 8 zl.
Urbanovi Pekaři do Strážnice za 1 m[ěřici] vrchovatou rži
4 zl.
Pavlovi Němcovi do Skalice peněz půjčených, když byl nebo[žtík] od Turkův zajat, 14 zl.
Dětem nebo[žtíka] Martina Martinkových 12 zl.
Summa dluhův 38 zl.
Po zaplacení těch dluhův zůstane čistého statku za 247 zl.
To dělíc na tři díly, dostane se každému po 82 zl 10 gr.

Margeta mateř toto přijímá:
Podsedek požár a na něm zaplaceného 3 zl.
Vinohrad v Ronové hoře za 100 zl.
Štěpničku u lávek petrovských za 10 zl.
Roli chmelinec na Sudoměřicsku za 20 zl.
Roli Prokšovskou za 10 zl.
Vína 15 v[ěder] za 45 zl.
Summa, což Markéta mateř přijímá, 188 zl.
Z toho porazíce dílu svého 82 zl 10 gr, zůstane sirotkům dopláceti 105 zl 20 gr.
f 183b
Ty má takto platiti, totiž když těch 15 v[ěder] vína prodá, aby ihned s těch peněz dluhy napřed psané, kterýchž se 38 zl nachází, spokojila a ostatní summu, totiž 64 zl 20 gr, aby každoročně na sirotky po 6 zl platila. Rukojmě za placení Pavel Surých a Martin Valentů SRSAN.

Letha 1630 za fojta Jana Hanáčka Jíra Klobřa na místě Veroniky manželky své položil na dluh za převzatý statek nápadníkům dětí neb[ožtíka] Martina Martinkových 4 zl. Ty přijali Martin Stavinožka, Jan Pálka, Kateřina Bobrová a Jíra Martinků.