Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 S[tatek] n[ebožtíka] Pavla Žižky

f 137a

Zůstalo po něm 3, Margeta, Dorota a Kateřina a Zuzanna mateř jejich čtvrtá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na podsedek 55 zaplaceného nachází se 38 zl.
Kus vinohradu v novosadě nad Růžennú zaplacený za 8 zl.
Na achteli vinohradu v Dolní hoře zaplaceného 18 zl.
Na druhém achteli vinohradu v Dolní hoře zaplaceného 20 zl.
Roubanice jedna u hráze Kušánkové za 13 zl.
Druhá roubanička podle též, na ní zaplaceno 5 zl.
Vína utěženého leta 1618 15 věder jest prodáno za 20 zl.
Summa statku 122 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Pavlovi Holbovi do Bobalova za měřici rži 18 gr.
Jírovi Masihovi do Petrova za bečici petivěderní 15 gr.
Summa dluhův 1 zl 3 gr.
Zůstane po zaplacení dluhův čistého statku 120 zl 27 gr.

Margeta dcera nejstarší za živobytí otce svého vdala se a což jí otec její při vdávání učinil, na tom přestala a v tomto statku dílu žádného nežádá, nebo jest jí v Kunovicích na vinohradě v Kolébkách ukázáno, aby sobě po letech 10 zl vyzdvihla.
A co by se ještě na gruntě Cihlářovém v Kunovicích našlo, to jest jí také puštěno, aby sobě vyzdvihla a na tom přestala.

Dělíc těch 120 zl 27 gr na 3 díly, dostane se každému po
40 zl 9 gr.

Mimo ten napřed psaný statek nachází se v Nové Vsi na panství ostrovském na gruntě Jana Sojíčka podle vysvědčení pod pečetí ouřadu novoveského summy 200 zl.
f 137b
Margeta napřed jmenovaná k té spravedlnosti v Nové Vsi, což se jí koli vyhledá, s jinými sirotky a s matkou díl má, protož dělíc tu summu 200 zl na štyri díly, dostane se na 1 díl po
50 zl.
A mimo to ještě pokudž kde více jaká spravedlnost se vyhledati bude moci v Nové Vsi na jiných gruntech, k tomu také též Margeta svrchu psaná s jinými dítkami n[ebožtíka] Pavla Žižky, otce svého, rovný díl a nápad jmíti má.
Ten všecken statek Zuzanna, mateř těch sirotkův, ujala a sirotky bude povinna chovati a je opatrovati, plati[ti] má ročně od letha 1620 po 4 zl kromě vinoh[radu]. Rukojmě za placení Jan Hlucký, Jan Radějovský.

Příjem a vydání:
Za 5 věder vína prodaného přijato 20 zl.
Z toho zaplaceno dluhův napřed psaných 1 zl 3 gr.
Vdově na díl její vydáno 4 zl.
Utratili fojt a starší chodíc do Kunovic vyptávati se na spravedlnost sirotčí 12 gr.
Více vydáno vdově na chování sirotků 6 zl.
Od rozdílu statku dáno písaři 12 gr.