Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Statek n[ebožtíka] Mikuláše Ducháče

f 27a

sepsán na svatou Juliánu leta 1601

Sirotci po něm zůstali tito: Kateřina manželka, Zuzana, Johanka, Anka.
Mají statku po otci své[m]:
Podsedek se vším hospodářství[m], prodán Martinovi muži Kateřininému za 50 zl.
Též jemu prodán vinohrad v Dolní hoře za 80 zl.
Štěpnice na Sudoměřicku 24 zl, tu béře Zuzana v dílu svém.
Summa toho statku 154 zl.
S toho poráží se na dluh obecní 1 zl.
Více od spravení statku 1 zl 15 gr.
A tak zůstává čistej summy 151 zl 15 gr. Dělíc tu summu na štyri díly, přijde na každého po 37 zl 26 gr 1 den 1 víd.

Martin muž Kateřini[n] srazíce sobě díl svůj po manželce svej, t[otiž] 37 zl 26 gr 1 den 1 v,
f 27b
dopláceti má jiným sirotkům 92 zl 3 gr 6 den, pokládá je při Vánocích po 7 zl. Rukojmě za něho Václav Klcek, Pavel Žáků, Ondra Bumbal.

Příjem peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ducháče:
Item s položení Mikuláše Okáně závdanku za vinohrad 1606 za rok 4 zl.
Item více z týhož položení vejrunku za rok 1607 a 1608
8 zl.
Item 1612 z týhož položení položil tenž Okáň na zadrželý vejrunku 4 zl.
Item z oužitku za jablka z štěpnice 2 zl.

Vydání těch peněz:
Item vydáno Prokšovi na díl Zuzanny manželky jeho 6 zl.
Item vydáno Anně letha 1612, která se z smyslem pominula,
4 zl.
Item vydáno Zuzanně z štěpnice její za jablka 2 zl.
Item přijato od Jana Troubeckýho za vinohrad za letho 1613, 1614 a 1615 6 zl. Z nichž dáno hornému 1 gr 5 den.
f 29a
Vydání z napřed psaného příjmu:
Leta 1621 v neděli 2. postní, to jest 7.dne Marti, Anně, dceři téhož n[ebožtíka] Mikuláše Ducháče, dáno když na zámku nemocná ležela, 2 zl.