Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Letha Páně 1611 inventář statku pozuostalýho po n[ebožtíku] Pavlovi Kotkovým

f 90a

Sirotci po něm pozuostali: Jan, Jíra a Mikuoláš synové jeho.

Na těchto sirotčích věcech:
Item na novosadech nad Ruožennú, kderýž má Martin Skalický, 16 zl.
Item role orací Hačkách za 30 zl.
Item louka u Starína sečitá za 24 zl.
Item vinohrad v Dolních čtvrth achtele za 30 zl.
Summa toho statku 100 zl.
Dělíc tu summu na 3 díly, činí na každý díl 33 zl 10 gr.

Vydání toho statku:
Item Jan syn ujímá v podílu svém podsedek 12 zl.
Item více týž Jan ujímá v podílu svém roli v Hačkách v summě 15 zl.
Item tenž Jan ujal v podílu svém vinohradu čtvrth achtele v Dolní hoře v summě 30 zl.
Item porazíce díl svůj svrchu psaných 37 zl 10 gr, bude povinen jiným sirotkům dopláceti 19 zl 20 gr, pokládá je s oužitku při každých Vánocích po 3 zl.

Na Mikuoláše zanechává se druhá polovice roli v 15 zl.
Na Jíru zanechává se louka u Starína za 24 zl.

Ten Mikuláš umřel a díl jeho připadl na Jana a Jíru, bratry jeho vlastní, přijde každému po 17 zl 22 ½ gr.