Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Mathúšovi Krchňavém

f 166a

Nezůstalo po něm žádných dětí ani manželka.

Vyhledalo [se] spravedlnosti po něm toto:
Grunt 20 požár zaplacený za 6 zl.
Štěpnice za 15 zl.
Louka u Hrádečnej za 8 zl.
Na 1 achteli vinohradu v Horní hoře zaplaceného 49 zl 16 gr
4 den. Ten vinohrad drží Jan Velický a platiti jej má podli ourody po 5 zl.
Roli v Hačkách zaplacená za 15 zl.
Summa všeho statku činí 93 zl 16 gr 4 den.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Janovi Benešovskýmu, což za něj panu Žeranovskýmu zaplatiti musel 33 zl 10 gr.
Panu Václavovi Hanákovi do Skalice dluhu 15 zl a z toho
3 v[ědra] vína ouroku.
Summa dluhův činí 48 zl 10 gr.
Zůstává čistého statku 45 zl 6 gr 4 den.

Příjem a vydání:
Od Jana Velického za vinoh[rad] v Horní hoře přijato za rok 1622 totiž 2 zl 15 gr.