Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Grunth Václava Bakovskýho

f 411a

Ten nadepsaný Václav měl podsedek svůj podle knih starejch červenejch purgkrechtních v listu 119 za summu 75 R koupenej.
Kterejž již zcela a zouplna zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha [15]95 Václav Bakovský prodal vejš psaný podsedek Řehořkovi za summu 120 R. Závdanku Řehořek položil Bakovský[mu] 25 R a ostatek platiti má od letha [15]96 po
10 R.
Rukojmě Kašpar Bednář, Mikoláš Lipovský.

Letha [15]96 položil Řehořek za grunth 10 R.

Leta 1597 v sobotu po s[va]té Alžbětě Martin Řehoř prodal podsedek svůj Honzovi Holcmeyrovi za summu 183 R. Závdanku hned při odevzdávce jemu položil Martinovi Řehořkovi 40 R a ostatek platiti má od téhož leta [15]97 po 10 R až do vyplnění summy ut s[upr]a.
Rukojmě za platcení a opravu gruntu i povinnosti panské Matyáš Strýčků, Jiřík Helebrant, Tomáš Tesař, Jakub Kolář S.R.S.a N.
f 411b
A mimo to skoupil Hons Holcmajer peníze, které Martin Řehořek na tom gruntě vyplaceného měl a což na tom gruntě vydělal 63 R.
Leta [15]97 položil Hons Holcmejer roční peníze za grunt
10 R.
Leta 1598 položil Honz Holcmeier ročních peněz za grunt svůj 10 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Honz Holcmajer za grunt svůj 10 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Honz Holcmajer za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bakovského 10 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Hons Holcmajer za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bakovského 10 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil Honz Šmalcíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bakovského 5 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Honz Šmalcíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bakovského 10 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Honz Šmalcíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bakovského 10 R.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Honz Šmalcíř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bakovského 3 R.
Letha 1610 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Honz Šmalcíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bakovského 3 R.
Zůstává doplatiti za týž grunt 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Honz Šmalcíř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bakovského 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Honz Šmalcíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bakovského 2 R.
A tak má grunt zouplna zaplacený.
f 412a
Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Honz Šmelcíř nebo Postřihač prodal podsedek svůj, kterýž měl zaplacený, Honzovi Kynclovi bednáři za 125 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 20 R, ty jest Honz Šmelcíř přijal, platiti má počna leta svrchu psaného 1619 po 6 R. Ty všecky peníze náleží podle dole psaného zápisu. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Honz Šubart a Blažej Kunčický SRSN.
Jakož na tom gruntě Honz Šmalcíř měl ještě 105 R, ty jest všecky peníze prodal obci předměstské za 29 R. A tak Honz Šmalcíř na tom gruntě nic nemá ani potomci jeho.

Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth ut s[upr]a Tomášovi Vsetínskému za s[um]u 105 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Skočdopole a Jan Uhléř S.R.S.a N.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Tomáš Vsetínský položil za grunth obci městské 2 R.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Thomáš Vsetínský položil gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Thomáš Vestínský položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Thomáš Vsetínský položil za gr[unt] obci městské 1 R.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thomáš Vsetínský prodal ten grunt ut s[upr]a Martinovi Kučerovi za summu 105 R bez závdanku a cožkoliv na něm Thomáš zaplaceného měl, to jest Martinovi pustil, placení každoročně po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Lačný a Jíra Vojtků S.R.S.N.
f 412b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Kučera položil za gr[unt] onci městské 2 R.
Letha 1641 za purgkmistra ut s[upr]a Martin Kučera položil za gr[unt] svůj k obci městské 1 R.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil Martin Kučera ročních peněz k obci městské 2 R.

Letha Páně 1666 dne 20. Martii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Oršula Kocourka koupila spřed psaný podsedek od purgkmistra a pánův radních ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 105 R, s placením ročně při držaných posudcích po 6 zlm a co se najde k obci. Závdanku položila 4 zlm, které Jakub Litopecký přijal, jest jich povinen obci navrátiti. Ty se jemu passirují za zlepšení a vystavení gruntu. A tak jest jí za volný a svobodný odevzdán.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijaké povinnosti panské i obecní Petr Hrdlička a Martin Landecký S.R.s N.R.

Letha 1667 dne 23. Martii za purgmistra Daniele Dašického a spoluradních jeho koupil Jakub Všenůvka kožišník na předměstí strážnickém podsedek, na kterém Oršula Kocourka vdova byla, od
f 413a
pana purgmistra a pánův radních ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 105 zlm, s placením ročně při držaných posudcích po 3 zlm. Na místě závdanku poněvadž od vdovy Kocourky bylo jest dáno J[ejich] Op[atrnostem] 4 zlm, takový 4 zlm za ni contributi a po zaplacení jejího restu contribučního vzaty, 4 zlm jí položiti povinen bude. Odevzdává se jemu a připisuje za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení za všeliké povinnosti obecní i panské Martin Mlýnek a Mikuláš Šašek S.R.S.a N.

Letha Páně 1675 dne 9. Septembris za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho Václav Žarůšek pohledávaje toho při J.V.H.Mti, aby jemu ten grunt, z kterého Valenta Petráš odešel a jeho připsaného neměl, puštěn k užívání byl. Kdežto po J.V.H.Mt dajíce v tom svou milostivou resoluti, takový grunt nadepsanému Václavovi Žarůškovi za summu 105 zlm se připisuje a odevzdává bez závdanku, placením každoročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán za volný a k užívání svobodný.
Rukojmě za zvelebení gruntu Jan Bezi, Václav Ospalík S.R.Sp. a Neroz[dílnou].

f 413b
Letha Páně 1681 dne 29. Januarii za purgkmistra Václava Kneyzla a spoluradních jeho Václav Žarůšek zaujmouce sobě [od] otce svého v Bednářskej ulici nadepsaný grunt postoupil jest Tomášovi Šiňavovi v tej summě, jak jej sám zaujal 105 zlm, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti oanské i obecní Jiřík Peldřimovský a Matěj Říha SRSpaN.
Letha Páně 1683 dne 22. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho Tomáš Šiňava položil za grunt svůj k obci městské 1 R.
Takové přijal nadepsaný purgkmistr do počtu svého za příjem.
Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra Václava Žarůška a spoluradních jeho položil Tomáš Šiňava za grunt svůj 15 gr.
Ty přijal purgkmistr ut s[upra] do počtu svého, za který se vypisuje v důležitosti 1 zlm.

Letha Páně 1702 dne 12. Aug[usti] za purgmistra p[ana] Jana Dašického a spoluradních jeho Tomáš Šiňava prodal grunt ut s[upra] Georgovi Audi-
f 414a
torovi za summu 105 zlm. Místo závdanku položil jemu za stavení a co vyplaceného měl 17 zlr, totiž na zaplacení contrib[uce] za něho 10 zlr 54 kr, a jemu hotových dal 6 zlr
6 kr, na moravský pak počet učiní 14 zlm 17 gr, ostatních
90 zlm 13 gr bude platiti obci městské strážnické ročně po
2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojm[ě] za opravu gr[untu] a zbývání povinností p[an] Jan Hlubocký a p[an] Jan Bíteský. Stalo se v přítomnosti obúch stran dne a leta ut s[upra].
NB. Ty 2 zlm, které Tomáš Šiňava vyplatil, bude mu povinen ještě vynahradit.
Letha Páně 1711 d[ne] 11. Febr[uarii] za purgkmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jiřík Auditor z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha spláceti 99 zlm 13 gr, z takovej summy že tenž grunt spolu
f 414b
z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu vyšel, upúští se jemu třetí díl, totiž 30 zlm 4 gr 2 1/3 den. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích místo pokládání 2 zlm zráží se jemu z jeho služby hodinářskej 2 zlm a tak se mu za zaplacené vypisuje 32 zlm 4 gr 2 1/3 den. Ostatní summu, totiž 57 zlm
25 gr 4 2/3 den bude povinen platiti jak nahoře.
NB. O ty 2 zlm, které Tomášovi Šiňavovi náležely, se Jiřík Auditor náležitě s ním spravil a jich od Tomáše skoupil za
15 kr. Kteréžto 2 zlm se taky na hlavní summě zráží.

Letha Páně 1719 d[ne] 19. April[is] za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních toho času majíce Rozina, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Jiříkovi Auditorovi, grunt ut supra po svém neb[ožtíku] manželi sobě poručený, toliko aby sirotkovi po prvnější ženě pozůstalému Rozině 6 zlr z něho přišlo, takový nemajíce možnosti po tom něšťasném ohni vystavěti, prodala jest
f 415a
Tomášovi Kročkovi za hotových osmnáct rýnských i s tím, co na něm vyplaceného bylo, z kterýchžto 18 zlr jmenovanej děvčici
6 zlr položeno bejti má. Pročež týž grunt se připisuje Tomášovi Kročkovi za vlastní, placením ostatní verunkovej summy 55 zlm 25 gr ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za vlastní bez všelikých reštů, poněvadž povinnosti všechny teprv od datum zápise na něj připadnúti mají.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Šimon Svoboda a p[an] Martin Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha ut sup[ra] u přítomnosti obúch stra.

Přípis Jozefa Ráčka

Leta Páně 1787 dne 19ho měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času předstoupila před J[ejich] O[patrnost] pány Kateřina, pozůstalá vdova po nebošt[íku] Ráčkovi, rozená po Václavovi Kročkovi, a tu uctivě přednesla, kterak její neb[ožtík] otec Václav Kroček grunt ut supra po svém neboštíkovi otci Tomášovi Kročkovi dědičně podosáhl a takový po smrti svej nedajíce jej ani jeden ani druhý připsati, jí Kateřině dceře svej, která však druhej dceře Maryně respective sestře svej 50 zlr splatiti musela a skutečně splatila, jménem dědictví zanechal. Když pak ona Kateřina provdajíce se za Matěja Ráčka týž grunt společně s manželem svým jmenovaným
f 415b
po mnohé leta bez pořadního přípisu užívala, nyní ale po smrti manžele svého Matěja Ráčka se jí obtížně býti vidí, jsa v letech zešlá, týž grunt potřebně opravovati a z něho všeliké onera vybejvati. Povolujíce spolu s sebú společné dítky své a celú svú vlastní i po manželovi Matějovi Ráčkovi pozůstalú majetnost, s něma se přátelsky dojednala a jednomu každému, cožkoliv naň připadlo, všemožně v rovnosti oddělila a za budoucí dědictví v ruky odevzdala a takové přátelské porovnání J[ejich] O[patrnosti] pánům písebně přeložila. Což vynaleznúce počestnost rada o všem slušné a spravedlivé býti, oučinek ten mezi ňú vdovú Kateřinú Ráčkovú, rozenú Kročkovú, a dítkama jejíma zavříti jednomyslně schválila.
Připadnúce tehdy dle tohož pod datum 17ho měsíce března zavřeného přátelského porovnání grunt tento mezi jinú

pozůstalostí jmenovitě Jozefovi Ráčkovi na podíl dědictví, jak mate[ř]ského, tak otcovského, on Jozef Ráček o přípis pořadní u přítomnosti všech spoludědiců uctivě žádal. Odkudž poněvadž ono přátelské porovnání stvrzené jest, dle kterého on z domu toho jmenovitě vdově Kateřině Ráčkovej mateře svej
40 zlr, Janovi Ráčkovi 40 zlr, latus 80 zlr,
f 416a
Jurovi Ráčkovi bratrovi 40 zlr, Václavovi Ráčkovi 40 zlr a Kateřině Ráčkovej sestře 40 zlr, spolu 200 zlr splatiti a přitom vdovu a respective matku svú v domě až do smrti svobodně přebývat nechati povinen jest a býti má, přítomný grunt se jemu Jozefovi Ráčkovi spolu s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 55 zl mor[avských] 25 gr alb k placení po 2 zl mor[avských] ročně k obci městskej, s vším od starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný podle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan František Králík a pan Antonín Ferdini S.R.S.A.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haften 201 Fr Stadt Strassnitzer Gemeindgeldern, welche hier primo loco versicheret worden.
Strassnitz den 10ten Januer [1]795.