Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Grunth Řehoře z Karvinej

f 71a

Letha Páně 1589 podle zápisu kněh starých purgkrechtních červených v listu 44 a 54 Řehoř vejš psaný koupil podsedek svuoj od Jana Sládka za summu 60 R.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních od vejš psaného letha až do letha [15]92 vyplnil 26 R a tak ještě dopláceti zůstává 34 R.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item obci předměstskej předních peněz 6 R. Ty jsou vyšlé a za tímž Řehořem zadržalé zůstávají.
Item si[rotkům] n[ebožtíka] Jakuba Frice náleží 16 R. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 6 R až do vyplnění těch 16 R.
Item Janovi Sládkovi též náleží na posledních 12 R. Ty jemu též jíti mají po vybrání sirot[ků] vejš psaných po 6 R.
Rukojmě Jakub Kučera kolář a David Labrů S.R.S.A.N.
f 71b
Letha [15]94 položil Řehoř z Karvině za grunth svůj peněz purgkrechtních za rok [15]93 a [15]94 po 6 R dvojích peněz
12 R.
Z toho dáno obci předměstské na zadržalé peníze 6 R.
A sirotkům n[ebožtíka] Jakuba Frejce v truhlici s[irotčí] zanecháno 6 R.
Letha [15]95 přijato od Řehoře s Karvině za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Letha [15]96 položil Řehoř za podsedek svůj peněz purkrecht[ních] 6 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Frejce 4 R.
A Janovi Sládkovi na díl jeho dáno 2 R.
Leta [15]97 položil Řehoř z Karvině za grunt peněz purgkrechtních 6 R.
Ty jsou vydány Janovi Sládkovému na díl jeho.
Leta 1598 položil Řehoř z Karvině za grunt svůj Janovi Sládkovi ostatních peněz 4 R.
A tak grunt svůj zouplna zaplatil.

Letha Páně 1610 za fojta a předního konšela Jana Pernikáře podle rozdílu statku neb[ožtíka] Řehoře Karvinského Jakub Večeře ze Špiček má grunt na díl manželky své, kterýž se jí na díl její dostal v 40 R, přijatý a zouplna a docela zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti pan[ské] Jan Ištvan a Mikuláš Tesař S.R.S.a N.

Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Adam Bělinský přiženíc se k Anně, po neb[ožtíku] Jakubovi Večeřovi zůstalé vdově, položil do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Večeře na s[irotka] po něm zůstalého peněz 1 R.

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Adam Bělinský položil za grunth peněz ročních 2 R.
Ty přijal Mathouš Karvinský po neb[ožtíku] Pavlovi Řehoře Karvinského.
NB. Ty 2 R Mathouš jest povinen navrátiti na dluh k obci strážnicské povinný.
f 72a
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Adam Bělinský položil za gr[unt] peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Večeře 2 R.
Ty přijal Jakub Ondřejových na místě Zuzanny manželky své.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Adam Bělinský položil za gr[unt] Jakubovi Ondřejových 1 R 15 gr.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Adam Bělinský položil za gr[unt], kteréž jako ut s[upr]a Jakub Ondřejových přijal 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Adam Bělinský položil za gr[unt], kteréž Jakub Ondřejových přijal 1 R 15 gr.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Adam Bělinský položil za gr[unt], kteréž Jakub Ondřejů přijal 3 R 15 gr.

Leta 1655 dne 17. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] Adam Bělinský prodal v roku [1]653 tento podsedek Samuelovi Polákovi Židu za 60 R. Závdanku jemu dal hotových 10 R, ostatek má platiti po 2 R až do vyplnění. A poněvadž vyhořel, to co dopláceti měl, sráží se jemu polovic 25 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Michal Koželuh a Fejtl Židé S.R.S.a N.

Letha 1660 dne 18. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho Samuel Polák Žid prodal jednu polovici gruntu ut supra Kalmanovi Teitscherovi za summu 20 R. Závdanku jemu dal 5 R, ostatek summy platiti má každoročně při posudcích po 3 R.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Samuel Polák a Jozef Prostějovský
S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1663 dne 27. Feb[ruarii] za purgkmistra Jiříka Kopřivnického zpolu z ouřadem jeho položil Samuel Polák dvoje peníze verunkový za rok 1661 [a] 1662, totiž 6 R.
Ty přijal Jakub Šafářů na místě matky své z dědiny Radějova.