Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Grunth Jíry Jarošového

f 81a

Letha Páně 1581 podle zápisu knih starých černejch purgkrechtních v listu 235 Jíra nadepsaný koupil podsedek svůj od Vavřince Tesaře za summu 25 R.
Za kderejž jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil
20 R a tak ještě dopláceti zůstává obci předměstskej 5 R. Ty jsou vyšlé a za tímž Jírou Jarošovým zadržalé zůstávají.
Rukojmě Janek Rušpánků, Zimandl mydlář S.R.S.N.
Letha 1594 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních obci předměstské ostatních 5 R.
A tak grunth svůj zouplna zaplacenej má.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Svoboda, nápadník n[ebožtíka] Jíry Jarošového, prodal požár ut s[upr]a, kterýž od pádu pustej byl, Tomášovi Služíbkovi mazači za summu 9 R bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za spravení a opravu grunthu i povinnosti J.M. Páně Mikuláš Vodák, Valenta Krejpl S.R.S.N.
f 81b
Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš Služíbka prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Pilátkovi za summu 40 R. Závdanku jemu dal 6 R a skoupil od něho posledních peněz 25 R za hotových 2 R 18 gr 5 den. A tak tu nic nemá. A tak zůstává dopláceti ještě 9 R, placením od letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Kovář, Jan Faber, Jan Vápeník S.R.S.
Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Pilátků za g[runt] peněz 2 R.
Ty zůstávají při právu.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového položil Jan Pilátků za grunth peněz 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pilátek položil za grunt Zuzanně, manželce Jíry Svobody 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pilátek položil za grunt Zuzanně, manželce Jíry Svobody 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pilátek položil za gr[unt] Zuzanně, manželce Jíry Svobody 1 R.
A tak Jan Pilátek grunt svůj zouplna doplatil.

Letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového ten Jan Pilátek majíce ten grunt zouplna zaplacený daroval jest Ondrovi Nevšovskému, aby toliko povinnosti panské a obecní podle jiných sousedů odbejval.
Rukojmě za odbejvání týchž povinností a opravu gruntu Adam Bělinský a Jíra Sedlický SRSaN.
To se stalo s povolením p[ana] Thobiáše Purgkrábka, ten čas ouředníka na Stráž[nici].
Pusté