Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Letha Páně 1595

ve středu den památky svatého Pavla na víru obrácení,
s poručení vysoce urozeného pána pana Jana Jetřicha
z Žerotína a na Strážnici,
skrze mne Václava Letovského, obyvatele městečka Bozkovic,
za rychtáře Martina Kováře a konšelův Dobiáše Náhlého, Pavla
Kloboučníka, Tomana Mazánka, Daniele Slováčka, Jana Tomášova,
Jíry Praštka, Jana Otrapka, Jana Sýkory a Jana Špačka, písaře
radního jejich tyto registra purkrechtní předměstcká
pro vzdělání dobrého řádu sou založena a pro snadnější
pak vyhledání jednoho každého grunthu a spravedlností lidských
tímto indexem kde a v kderém listě kderého zápisu hledati máš,
takto se spraviti, jakž níže pořadně napsáno jest, moci budeš.

Grunt List

1 Jana Kalného ................................. 1
2 Kateřiny Purgkrábkové ........................ 11
3 Pana Šebestiana Rousa ........................ 21
4 Druhej pana Šebestiana ....................... 31
5 Petra Trakaře ................................ 41
6 Blažka Otruby ................................ 51
7 Pavla Huleje ................................. 61
8 Řehoře z Karvinej ............................ 71
9 Jíry Jaroše .................................. 81
10 Martina Valače ............................... 91
11 Jana Pohunka ................................. 101
12 Macka Vyšovskýho ............................. 111
13 Matěje Trnky ................................. 121
14 Jana Grance .................................. 131
15 Martina Tuhého ............................... 141
16 Tobiáše Řebíčka .............................. 151
17 Blažka Ptáčníka .............................. 161
18 Jana Hodináře ................................ 171
19 Martina Kozáčka .............................. 181
20 Macka Drahotoušského ......................... 191
21 Pana Zigkmunda Ahníka ........................ 201
22 Daniele Skuteckýho ........................... 211
23 Jana Nivnickýho .............................. 221
24 Daniele Štěpánce ............................. 231
25 Jíry Slezáka ................................. 241
26 Jana Sýkory .................................. 251
27 Jana Uhlíře starého .......................... 261
28 Jana Uhléře mladého .......................... 271
29 Jana Špačka .................................. 281
30 Jana Hrubce .................................. 291
31 Jana Konváře ................................. 301
32 Mikuláše Zimandle ............................ 311
33 Daniele Ryšavého ............................. 321
34 Jiříka Hájka ................................. 331
35 Dobiáše Zedníka .............................. 341
36 Tomáše Holdovýho stolaře ..................... 351
37 Martina Foltýna .............................. 361
38 Lazara Šucha ................................. 371
39 Jiříka Homma ................................. 381
40 Šimona Žaluda ................................ 391
41 Matyáše Strejčka ............................. 401
42 Václava Bakovského ........................... 411
43 Kašpara Bednáře .............................. 421
44 Mikuláše Lipovského .......................... 431
45 Martina Kováře ............................... 441
46 Jiříka Helebrandta ........................... 451
47 Jiříka Zelenky kožišníka ..................... 461
48 Jana Cihláře ................................. 471
49 Jeronýma Presmona ............................ 481
50 Dobiáše Krsového ............................. 491
51 Anny, vdovy po nebožt[íku] Václavovi Knihaři 501
52 Mikuláše Krmelínského ........................ 511
53 Kašpara Vracovského .......................... 521
54 Jíry Štěrby .................................. 531
55 Matěje Lenocha ............................... 541
56 Eliáše Vodičky ............................... 551
57 Petra Skarbiny ............................... 561
58 Jiříka Šterca ................................ 571
59 Jiříka Koudelky .............................. 581
60 Filipa Ostravského ........................... 591
61 Šimona Suchánka .............................. 601
62 Kašpara Cvrčka ............................... 611
63 Jana Člunka .................................. 621
64 Petra Drechszlera ............................ 631
65 Matěje Chebnara .............................. 641
66 Joachyma Šuberdta ............................ 651
67 Jiříka Šerméře ............................... 661
68 Anny, vdovy n[ebožtíku] Machovi Vojtkovém .... 671
69 Martina Duličky .............................. 681
70 Pavla Kloboučníka ............................ 691
71 Jana Drahotoušského .......................... 701
72 Pana Bředclavského ........................... 711
73 Šebestiana Bednáře ........................... 721
74 Dobiáše Strejčkového ......................... 731
75 Jíry Pavlova ................................. 741
76 Urbana Skočdopole bed[náře] .................. 751
77 Jana Krmelínskýho ............................ 761
78 Jana Mořkovskýho ............................. 771
79 Mikuláše Přenskýho ........................... 781
80 Jana Fabera hrnčíře .......................... 791
81 Pavla Liljenpolta ............................ 801
82 Matouše Urbanového ........................... 811
83 Kateřiny Brázdovy ............................ 821
84 Tomáše Bednáře ............................... 831
85 Ondry Vápeníka ............................... 841
86 Jíry Zámušelova .............................. 851
87 Blažka Perkaře ............................... 861
Martina Záhorovského
88 Daniele Mazánka .............................. 871
89 Jíry Ječménka kováře ......................... 881
90 Pana Bředclavskýho ........................... 891
91 Jakuba Koláře ................................ 601
92 Jíry Foltýnova ............................... 911
93 Tomáše Krmelínského .......................... 921
94 Pavla Sovy ................................... 931
95 Dobiáše Ryšavého ............................. 941