Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Grunth Pavla Blažkové[ho]

f 295a

Letha Páně 1582 ten Pavel vejš psaný koupil jest grunth z spůl lánem roli k témuž gruntu příslušenstvím za 112 R.
Vyplnil na to závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]91 46 R.
Letha [15]92 a [15]93 zadržel dvojích peněz 10 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích doplátceti má sirot[kům] nebožt[íka] Jana Mackového po 5 R – 56 R.
Rukojmě za grunth Jan Petříků, Mikuláš Houdků, Janek Černý, Eliáš Ohnojilů S.R.S.

Letha [15]94 položil Pavel vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 R.
Téhož letha položil na zadržalé peníze 5 R.
Více položil peněz zadržalejch 5 R.
Letha [15]95 položil Pavel za grunth peněz purgkrecht[ních] 5 R.
Letha [15]96 položil Pavel za grunth peněz purgkrechtních
5 R.
Leta [15]97 položil Pavel Blažků za grunt svůj 5 R.

Leta 1598 Pavel Blažků prodal grunt z půl lánem roli, z jednejm koněm, z vozem, z pluhem, z bránami, z osetím žita pod Doubravou, z zahradou u Drah, z jednejm prasetem Janovi Vavřinovýmu za 100 R. Závdanku dal Pavlovi Blažkovýmu 10 R, platiti má od leta [15]98 po 5 R, pokud se sirotkům n[ebožtíka] Jana Mackového nedoplatí, potom platiti má pořadně po 4 R. Odevzdán za volný.
f 295b
Rukojmě za platcení Jan Nezdenský, Jan Šeptalů, Jíra Hlaváček, Jan Červený, Ondra Čupka S.R.S.N.
Letha 1598 položil Jan Vavřinů za grunt svůj mimo závdanek ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mackové[ho] 5 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Jan Vavřinců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mackového 5 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivky položil Jan Vavřinců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mackového 2 1 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Jan Vavřinců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mackového 1 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Jan Vavřinců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mackového 2 R.

Letha 1603 za fojta Martina Vrany Jan Vavřinů prodal grunt s půl lánem roli Pavlovi Macháčkovýmu za summu 100 R. Závdanku jemu dal 7 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. A když se s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Mackového doplatí, platiti má po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Slabý, Janek Černý, Pavel Houdků, Martin Jecha S.R.S.A N.

Letha a za fojta ut s[upr]a položil Pavel Macháčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mackového 3 R.
A jakož náleželo Janovi Vavřinovýmu na posledních penězích 18 R 15 gr, ty jest prodal Pavlovi Macháčkové[mu] za hotových peněz 3 R 21 gr. A tak on tu nic nemá.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Pavel Macháčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mackového 3 R.

[Pustý]

Letha 1612 za fojta Jana Brychce fojt a starší prodali požár pustý s půl lánem roli, z zahrádkú a jiným k němu příslušenstvím Petrášovi Šťastnému za summu 35 R bez závdanku, platiti má od letha 1616 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti Mathouš Zátopa a Martin Kolář SRSAN.
Letha 1616 za fojta Martina Žilky Šťastný Petráš položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mackového peněz ročních
2 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Šťastný Petráš položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mackového ročních peněz
2 R.
f 296a
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Šťastný Petráš položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mackového 2 R.

Pusté

Leta Páně 1638 za fojta Jana Čačkového týž fojt [se] staršími prodali grunt s půl lánem roli Jírovi Křenčíkovi za 20 R, placení komu náleží po 1 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za povinnosti panské a obecní Matěj Potkan a Jan Turčík SRSN.

Leta 1641 za fojta Jíry Čačkového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli Matějovi Mlynářovému za summu 10 R, placení po 1 R po vyjití tří let komu náležeti bude. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti J.H.M. a jinších Jura Břečka a Pavel Cibina S.R.S.A nerozd[ílnou].
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Matěj Mlynář položil a přijali nápadníci po n[ebožtíku] Petrovi Šťastným 1 R.

Letha 1646 za fojta Mikuláše Bartoňového Matěj Mlynářů pustil z toho půl lánu svrchu psaného Jírovi Pecovi jednu čtvrt za 5 R, platiti má každoročně po 1 R. A tak za volný a svobodný jest jemu odevzdán.
Rukojmě podstavuje Mikuláše Bartoně a Jana Vrbeckýho.

Letha 1646 za fojta Mikuláše Bartoňového Matěj Mlynář položil peněz ročních 1 R. Takový zlatý Anna Šťastná na sirotky své přijala.

Letha 1650 za fojta Pavla Cibina Matěj Mlynářů pustil druhou čtvrt roli Jírovi Pecovi za 5 R, platiti má každoročně po 1 R. A tak za volnou a svobodnou jest jemu odevzdána.
Rukojmě Mikuláš Bartoň a Martin Mlynář SRSaN.
f 296b
Pamět:
Tato pamět se při tejto odevzdávce činí, že Matěj Mlynář ty dva R, které za touž roli byl vyplatil, Jírovi Pecovi dobrovolně pustil.
Letha ut supra položil Jíra Peca za roli nadepsanou 2 R. Ty přijala Anna Šťastná.